Navigation

Okur mektupları

Radyum Kızları: Bir Mücadele Hikâyesi

İstanbul Devlet Tiyatrosunda sahnelenen “Bir Peri Masalı: Radyum Kızları” oyununu izledim. Oyunun anlatıldığı olayları 2016 yılında Dayanışma TV’de izlediğim “Radyum Kızları” belgeselinden biliyordum. Oyun hem konusuyla hem oyuncuların performansıyla bizi 1920’li yıllara götürdü ve kapitalistlerin kâr hırsıyla biz işçilerin yaşamını nasıl da yok saydığını gösterdi.

Sansüre Karşı Yollara Düşenler

Siyasi iktidar, kendisine muhalif olan, demokrat sanatçılara baskı uygulayarak çalışmalarını engellemeye ve onları sindirmeye çalışıyor. Şan şöhret, para pul, mevki peşinde koşan bir avuç omurgasız “sanatçı” müsveddesi ise rejime biat etmiş bulunuyor. Rejime biat eden “sanatçılar”  tek adama sundukları desteğin karşılığını ziyadesiyle alıyorlar. Ancak tüm bunlar bizi yanıltmasın.

Savaşa Gönderilen “Onbeşli”lerin Türküsü

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sonucunda on milyonlarca işçi ve emekçi katledildi. Şu anda ise Üçüncü Dünya Savaşı ile dünyada yeniden bir kıyım yaşanıyor. Gözü dönmüş egemenlerin kâr hırsıyla emekçileri birbirine kırdırdığı bu düzende çocuklar hâlâ ölmeye devam ediyor.

Sanat da İşçilerle Özgürleşecek

Rejim her alanda ipleri elinde tutmaya çalışırken elbette ona yaltaklanmak, onunla birlikte “güçlenmek” isteyenler de olacak. Ve işçi sınıfının mücadelesinin yükselmediği koşullarda sinema da, kültür-sanat alanı da bunlar gibi cambazların elinde olacak.

Kapitalizmin “Orta Çağ” Karanlığını Yaşıyoruz!

Kapitalizmin çürüdüğü,  tarihsel krizinin derinleştiği dönemlerden geçiyoruz. Tarih tekerrür etmez ama bugün kapitalizmin tarihsel krizi insanın aklına Orta Çağ karanlığını getiriyor. Yaşadığımız yüzyılda burjuvazi topluma adeta karanlık çağın cehennemini yaşatırken, onu iktidardan alaşağı edecek olan işçi sınıfı da güç biriktirmeye devam ediyor.

Gerçeğe Ulaşmanın Yolu Sormak, Anlamak ve Değişmektir!

Genç işçiler, mücadeleye girdikleri andan itibaren emek ve sermaye arasındaki çelişkiyi daha fazla fark etmeye başlıyorlar ya da fark edecekleri zemin güçleniyor. Sermaye sınıfının, medyanın ve tarafsızlığına inandığı kolluk kuvvetlerinin, hükümetin tutumlarına tanık oluyorlar. Diğer taraftan sınıf dostu çevrelerin yaklaşımlarını da bizzat deneyimlemiş oluyorlar. Tabir yerinde ise gerçek dost ve düşmanı tanımaya başlıyorlar.

Sadako ve Bin Turna Kuşu

Çocuklar adını, sebebini bilmedikleri savaşlar yüzünden o küçücük savunmasız bedenleriyle kurban edilirler. Sadako işte bu çocuklardan yalnızca bir tanesiydi. Japonya’ya atılan atom bombası Sadako gibi yüzlerce çocuğu ailelerinden koparıp aldı. Geriye ise insanı kahreden ve vicdanlarımızda derin yaralar bırakan hatıraları kaldı.

Bir Mezar Taşının Anlattıkları

Geçtiğimiz günlerde öğrendik ki Marx’ın İngiltere’deki mezarına çekiçle saldırmışlar. Anıt mezarın üzerinde özellikle Marx’ın, eşinin ve çocuklarının adının yazıldığı bölüm çekiç darbeleriyle ağır hasara uğratılmış. Saldırının gerçekleştiği Highgate mezarlığının bakım ve güvenliğinden sorumlu vakfın yaptığı açıklamada, saldırıyı yapanlar ve saldırının zamanı hakkında net bir bilgi verilmemiş.

Emekçi Kadınlar Emperyalist Savaşlara Karşı Çıkmalıdır

Ezilen sınıfların kadınlarının mahkûm edildiği trajediler tüm savaşlarda aynıdır. Bugün de başta Ortadoğu olmak üzere emperyalist savaşlar birçok bölgede devam ediyor. Bunun bedelini de ezilenler ödüyor. Suriye, Yemen, Filistin’den daha pek çok coğrafyaya emekçiler bombalarla can veriyor, açlığa mahkûm ediliyor, göç yollarında ölüyor ve kadınlar Boko Haram, IŞİD gibi örgütlerin kölesi olarak tecavüz kurbanı oluyor.

Sayılamayacak Kadar Çoğuz!

Egemenlerin faşist darbelerle veyahut çeşitli yol ve yöntemlerle işçilerin mücadelesine ket vurmaya çalıştığı hepimizin bildiği bir gerçek. Ama tarih bize gösteriyor ki böyle karanlık dönemler sonsuza dek sürmemiştir ve sürmeyecektir! Şu an işçiler çeşitli algı operasyonlarının, manipülasyonların etkisinde kalarak gerçekleri göremiyor olabilir.

Lenin

Tarihin önünde / dimdik duruyordu / Keskin çekik gözleri / Kızıl kızıl parıldıyor / dostça selamlıyordu / bakan yüzleri / Sahne onundu artık / Sabırla örmüştü öfkesini / Zamanı gelmişti artık / Zorbaların saltanatına karşı / dövüşecekti, / dövüştü!

Dünyayı Ancak Örgütlü İşçi Sınıfı Kurtarır!

Reklam panosunda “dünyayı iyi yetiştirilmiş çocuklar kurtaracak” yazıyor, buz mavisi deniz görüntüsünün üzerinde koca puntolarla. Alt taraftaysa hepimizin çok görerek aşina olduğumuz denizin ortasında küçük bir buz parçası üzerinde başı gökyüzüne dönük bir kutup ayısı oturuyor.

Düşüncenin Billurlaşmış Hali “Slogan”

Neredeyse bütün grevlerde, direnişlerde, mitinglerde, işçi eylemlerinde, haklı taleplerin yanı sıra güncel sorunlara, haksızlıklara karşı oluşan düşünceler de sloganlarda billurlaşır ve adeta bir kitap dolusu konu birkaç kelimeyle özetlenir. Atılan bu sloganlar, atanın ideolojik-politik çizgisinin de özetidir aynı zamanda.

Rejimin Bilime, Bilimsel Çalışmaya Düşmanlığı

Bilime, bilimle uğraşan insanlara düşman siyaset erbabı için tam bir altın çağ yaşanıyor. Biat etmeyeni yok etmek şart görülüyor. Muktedirlerin en muteber gördüğü kişiler, özellikle çeşitli türden akademik unvan ve sıfatlarını Saray rejiminin hizmetine koşan bilim insanı kılıklı kadın ve erkeklerdir. Bunların sayısı da her geçen gün artıyor.

Yap-İşlet-Devret-Zenginleştir

Doların lira karşısında her gün değer kazandığı günlerde, vatanseverlikten söz edenler, yastık altında döviz tutmayın çağrısı yapanlar, bu projelerin sözleşmelerini dövize endekslemekten, ülke kaynaklarını har vurup harman savurmaktan geri durmadılar, durmuyorlar. Yerli ve yabancı sermayenin cebini şişirmeye devam ediyorlar.

Battaniyeden Çanta Bile Korkutuyor

Bir öğretmen, öğrencisinin battaniyeden yapılmış çantasının fotoğrafını çekip, “Şartlarımız ne kadar zor olsa da sol cebimizden umudumuzu eksik etmeyeceğiz” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Bu insani ve umut dolu paylaşımı yapan öğretmen, önce AKP medyası tarafından hedef gösterildi, sonra da görevinden alındı.

Duvarın Dibinde Bir Dut, Bir Umut Ağacı

Bugün yaşadığımız dünya birçoğumuza bir zindanı anımsatır. Tarihsel kriz içindeki kapitalizm, yaşamın her köşesini cehenneme çevirmiş durumda. Türkiye özelinde de durum farklı değil! Totaliter rejim, her geçen gün artan baskılarıyla, korkunun egemen kılınmasına yönelik politikalarıyla insanları çıkışsızlık duygusunu zerk ediyor.

Mükelleften Güvencesizliğe: Dünümüz, Bugünümüz

Biz Türkiyeli işçilerin tarihinde artık çok az insanın hatırladığı İş Mükellefiyeti Yasası, yani zorunlu çalıştırma yasası, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere iki kez çıkarılmıştır. Bu yasa madenlere yakın bölgelerdeki kır yoksullarından dönemin idari sistemi içindeki başka illere kadar pek çok emekçiyi etkilemiştir.

Diziler ve Emekçi Kadınlar

Gerçek hayatta emekçi kadınların eşlerinden, sevgililerinden, abilerinden, babalarından şiddet görmesini engellemek üzere hiçbir şey yapılmıyor. Tam tersine egemenler, toplumda erkek egemenliğini kışkırtacak politikalar güdüyorlar. Şiddeti emekçi kadının bireysel sorunu olarak gösteriyorlar.

Çiftçiler Neden İntihar Ediyor?

“The True Cost” filmini izledikten sonra Hindistan’da 16 yılda intihar eden çiftçilerin sayısı aklımdan bir türlü çıkmadı. 16 yılda 250 binden fazla çiftçi! Bu rakam yaşamak yerine ölmeyi tercih eden insan sayısı!

Yiyin Efendiler Yiyin!

Sermaye sınıfı ve onların hükümeti lüks, şatafat içinde tıksırıncaya, patlayıp çatlayana kadar yiyedursunlar. Ama işçi emekçi milyonlarca insan krizde bir kat daha yoksullaştı. Örgütlü işçilerin hafızası unutmaz. Bilen bilmeyene aktarır. Zamanı gelince sömürünün ve bugünlerin hesabını sorarlar.

Ben Bu Korkuyu Nerede Olsa Tanırım!

Dünya işçi sınıfı huzursuz, öfkeli ve bütün bu gidişattan rahatsız! Sorun kurtuluşa giden yolun nerede olduğunun ve nasıl o yola girileceğinin kavranması sorunudur. Bırakalım egemenler çıkarlarında ve korkularında ortaklaşsınlar. Dünya işçi sınıfı yeni bir dünya kurma mücadelesinde ortaklaşacak!

Bir Kere Konuşmaya Başladılar mı, Artık Onları Susturamazsın!

Ekonomik krizin faturası Türkiye’de olduğu gibi Arjantin’de de işçi sınıfına, yoksullara kesilmeye çalışılıyor. Bugünlerde Arjantin’de aşevlerinin önünde kuyruğa girmiş pek çok insan var. En çok da kadınlar ve çocuklar. Zorluklar artmasına rağmen öyle kolayından boyun eğmiyor Arjantin işçi sınıfı.

Torba Yasa ve “Kutsal” Meslek

Yıllarca ailelerimiz ve bizler, doktorların görece daha iyi bir hayat yaşadığına inanarak bu bölümü seçtik. Ama hepinizin de takip ettiği üzere Türkiye’de “garanti” görünen tek meslek de artık “garanti” değil. Her geçen gün toplumun üzerindeki baskıyı arttıran iktidar, bugünlerde KHK ile ihraç edilen ve yeni mezun muhalif hekimlerin çalışma haklarını ellerinden almak istiyor.

Krizin Günah Keçileri “Suriyeliler”

Türkiye tabii cennet o zamanlar. Açlık yok! İşsizlik yok! Uzayan iş saatleri yok! İş cinayetleri yok! Taşeronluk yok! Yok da yok! Kıskanılan ülkeyiz! Ta ki onlar gelene kadar… Onlar geldi, evimiz gitti, aşımız gitti, işimiz gitti... Onlar Suriyeliler… Geldiler cennetimizi cehenneme çevirdiler…Kardeşler, elbette bunların gerçek olmadığını biliyoruz.

Bu Tehdit Hepimize, Yaşamak ve Yaşatmak İsteyenlere!

Geçtiğimiz günlerde Mecliste sağlıkta yeni torba yasa görüşmeleri gündeme geldi. Şu ana kadar OHAL ve KHK rejimi ile binlerce sağlık emekçisi haksız, hukuksuz bir şekilde ihraç edildi, yüzlercesinin eğitim hakkı elinden alındı. Ayrıca binlercesi de hangi kriterlerle yapıldığı bilinmeyen güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek işlerine başlatılmadı.

Biz mi Bedavacıyız?

Bize bunu reva görenlerin çocukları dünyanın en iyi üniversitelerinde burslu okuyorlar. Ve utanıp sıkılmadan işçi-emekçi ailelerin çocuklarına bedavacı diyorlar. Egemenlerin hiçbir zaman umurlarında olmayız. Onların tek derdi kârlarına kâr katmaktır.

Özgürlük Savaşçısı Küçük Siyah Kadın: Harriet Tubman

Harriet Tubman kısacık boylu, siyah bir kadındı. Kölelik karşıtı bir eylemci, Süfrajet, sivil haklar eylemcisi ve Amerikan iç savaşı sırasında Konfederasyona karşı çalışmış bir hemşireydi.  Tam tarihi belli olmamakla birlikte, 1820-22 yılları arasında doğduğu biliniyordu. Harriet güney Amerika’da köle olarak dünyaya gelmişti; tıpkı anne-babası ve sekiz kardeşi gibi.

“Yaşasın Kelebekler”

Mirabel kardeşler unutulmadı. Bugün dünyanın dört bir yanında 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” olarak anılıyor. Trujillo’nun öldürüldüğü gün ise Dominik’te bayram olarak kutlanıyor.

Anormali Normalleştiren Sermaye Medyası

Vahşet görüntüleri sıkça karşımıza çıkıyor. Her biri hayatımızın normal bir parçası olarak kanıksatılmak isteniyor. Çünkü kapitalist egemenlerin elinde bulunan medyanın amacı insanları “bilgilendirmek”, “gündemden haberdar etmek” değil.

Sayfalar

e-broşür ve e-kitaplarımız

Elif Çağlı
Devrim ve devrimci program anlayışı temelinde, Marksist hareketin tarihi içinde yaşanmış olan siyasal yaklaşım farklılıkları geçmişte kalmış konulardan ibaret değildir. Söz konusu saflaşmaların günümüze dek uzanan son derece önemli siyasal boyutları mevcuttur. Örneğin uzun yıllar boyunca dünya komünist hareketinin resmi temsilcisi olarak saltanat sürmüş bulunan Stalinizm, aslında Marksist sürekli devrim anlayışının inkârı üzerinde yükselen bir karaktere sahiptir. Bu bakımdan geçmişte Rus devrim sürecinde yaşanmış olan programatik ayrılıkların, bugünün benzer sorunlarına ışık tutan yönleriyle hatırlanmasında büyük yarar vardır.
Elif Çağlı
Büyük düşünür ve işçi sınıfının devrimci önderi Karl Marx’ın doğumunun üzerinden tam 200 yıl geçti. Aradan geçen yıllar içinde yaşanan devrim ve karşı-devrim deneyimleri, işçi hareketindeki yükseliş ve inişler, bu dalgalanmalara bağlı olarak Marksizme duyulan ilgideki ilerleme ve gerilemeler tarihe önemli kayıtlar olarak düşüldü. Ne var ki tüm yaşananların gözler önüne serdiği farklı yönlere karşın, günümüz de dahil olmak üzere, Karl Marx’ın dünya üzerinde dost ve düşman çevreler açısından muazzam bir etki yarattığı gerçeği değişmedi.
Elif Çağlı
"İşçi sınıfının mücadele tarihi, yaşam çizgisini ölümüne dek devrimci temelde sürdürmeyi başaran olumlu örneklerin yanı sıra, tam bir soysuzlaşma anlamına gelen olumsuz örnekleri de içeriyor. Tarih gerçekten öğrenmek isteyenler için ibret vericidir."
Elif Çağlı, bu broşürde, reformist ve oportünist siyasal anlayışların kökeni ve günümüzdeki görünümlerini ele alıyor.
Elif Çağlı
"Marksizm, insanlık tarihini bilimsel temellerde çözümleyebilmenin de yolunu açan bir dünya görüşüdür. Bu yolda ilerleyebilmek için, onun insan toplumlarının gelişim sürecine dair sunduğu tarihsel ve diyalektik materyalist bakış açısını lâyıkıyla kavramak gerekiyor. Özetle, işçi sınıfının devrimci mücadele yolunu aydınlatabilmek, kapitalizmin reel durumunu anlamak ve toplumsal yaşama, tarihe dair çözümlemeler yapabilmek için Marksizm günümüzde de ihtiyaç duyulan en büyük düşünsel kaynağı oluşturuyor." Elif Çağlı, bu broşürde, Marksizmin doğaya ve topluma yaklaşımında kullandığı tarihsel ve diyalektik yöntemi ele alıyor.
Elif Çağlı
"Devrim isteyen onun aracını da yaratmak zorundadır". Elif Çağlı, beş kapsamlı makalesinden oluşan bu derlemede, işçi sınıfının devrimci partisi sorununu ele alıyor. Sınıfın devrimci örgütlenmesinin hem yerel hem de enternasyonal düzlemde inşasında izlenmesi gereken yola ışık tutuyor.
Elif Çağlı
Elif Çağlı'nın üç kapsamlı makalesinden oluşan Devrimci Marksizm broşürünü okuyucularımıza sunuyoruz. İdeolojik ve teorik mücadelenin önemini vurgulayan bu makaleler, sınıf hareketinden kopuk yaklaşımların nasıl bu alanda da Marksizm dışı eğilimlere yol açtığını sergilemekte ve böylelikle sınıf temelinde bir devrimciliğin belirleyici önemine dikkat çekmektedir. Teori ve pratiğin örgütlü birliği vurgusu bu açıdan sorunun özüne ışık tutmaktadır.
Ezgi Şanlı
Binyıllardır kadına vurulan prangaların yükünü atmak, zincirleri kırmak, bu zincirlerin yara tutmuş, nasırlaşmış izlerini silmek, zincir vuranların karşısına dikilmek elbette kolay değildir. Ama tarihin en karanlık dönemleri bile ezilen sınıfların kadınlarının bu zorluklarla baş etmeyi göze almaktan kaçmadığı, erkeklerle birlikte sömürüsüz, eşitlikçi bir toplum için mücadele ettiği, dişe diş savaştığı örnekler barındırır. Köle ayaklanmalarının eli yabalı kadın savaşçıları, Osmanlı’ya başkaldırıp kılıçlarıyla ve yürekleriyle savaşan at sırtındaki Bedreddin’in yoldaşı hakikat bacıları, Avrupa’yı sarsan 1848 devrimlerinde, Paris Komünü’nde kadınların güçlendirdiği barikatlar birer gerçektir.
Mehmet Sinan
Mehmet Sinan'ın iki kapsamlı makalesinden oluşan Türk Solu ve Sınıf Devrimciliği broşürünü okuyucularımıza sunuyoruz. Marksizm ve Türk Solunun İdeolojik Geleneği ve Proleter Sınıf Temelinden Yoksunluk! başlıklarını taşıyan bu makaleler, Türkiye sosyalist hareketinin doğuşu ve gelişimini ve ona damgasını basan temel siyasal-teorik eğilimleri sergiliyorlar. İdeolojik yanlışlarının yanısıra Türkiye sosyalist hareketinin işçi sınıfından kopuk oluşunu onun en önemli zaafı ve hatta hastalığı olarak değerlendiren Mehmet Sinan, hem bu durumun ideolojik-teorik-siyasal köklerini açıklığa kavuşturuyor hem de bu durumdan çıkış için tutulması gereken yola işaret ediyor.
Marksist Tutum
Elif Çağlı ve Mehmet Sinan'ın iki kapsamlı makalesinden oluşan Gelecek Sosyalizmindir broşürünü okuyucularımıza sunuyoruz. Manifesto'nun Sönmeyen Ateşi; Gelecek Sosyalizmindir başlıklarını taşıyan bu makaleler, Marksizmin doğuşunu ve kapitalizmin günümüze gelene kadarki serüvenini ele alıyor. Bu sömürü düzeninin insanlığa yaşattığı duruma ve ondan kurtuluşun temellerine ışık tutuyor.
Elif Çağlı
Elif Çağlı'nın üç makalesinden oluşan Düzenin Otoriterleşmesi broşürünü okuyucularımıza sunuyoruz. Demokrasi ve Plütokrasi; Otoriterleşme ve İdeolojik Aygıtların Rolü; Faşist Tırmanışa Karşı Mücadeleye başlıklarını taşıyan bu makaleler, günümüzde kapitalizmin ve burjuva demokrasisinin çürümüşlüğünü, bu demokrasilerin bağrından otoriter rejimlerin doğuşunu ve ona karşı mücadelenin temel önemdeki yanlarını ele alıyor.
Elif Çağlı
Kapitalizmin tarihsel krizine bağlı olarak dünya ölçeğinde yayılan otoriterleşme ve emperyalist savaş koşulları, işçi sınıfı devrimcilerinin önüne olağan dönemlere kıyasla çok daha ağır görevler koyuyor. Tarihin bu tür kesitleri, devrimci inanç ve iradenin, örgütsel bağlılığın sınandığı dönemlerdir. Böylesi dönemlerde, işçi sınıfının mücadele tarihindeki ilham verici örnekleri hatırlamak ve en zor koşullara meydan okuyarak devrimci yükseliş için hazırlanan önderlerden ders almak büyük bir önem kazanır. Bu bağlamda, işçi sınıfının devrimci önderi Lenin’in, onun en yakın mücadele yoldaşı Krupskaya’nın ve benzeri Bolşeviklerin devrime adanmış yaşamları unutulamaz ve unutulmamalıdır.
Mehmet Sinan
Erdoğan’ın empoze etmeye çalıştığı, dincilikle milliyetçiliği kaynaştırmaya çalışan bir ideolojidir. Peki ama bunu neden yapıyor Erdoğan? Çünkü “dinci oylar” onu başkanlığa taşımaya henüz yetmiyor da ondan! O nedenle de şimdi Erdoğan, kafası Türkçülükle, milliyetçilikle bulandırılmış olan MHP seçmenlerinin oylarına göz dikmiş durumdadır. Dolayısıyla, Erdoğan’ın milliyetçi söylemlerinin dozunun giderek daha da artacağını şimdiden söyleyebiliriz. Onun süreç boyunca bir taktik olarak başvuracağı demokratlık gösterileri, büyük bir ihtimalle gene de bir parantez olarak kalacaktır!
Elif Çağlı
Alt-emperyalizm konusu, emperyalizm ya da küreselleşme olgularının kavranışındaki farklılıkların uzantısı olan tartışmalı yönler içeriyor. Kapitalizmin sömürgeci aşaması ile emperyalist aşaması arasındaki ayrımın görmezden gelinmesi temel yanlışlardan biridir.
Elif Çağlı
Marksizmin kurucuları, dünya işçi devriminin gelişkin kapitalist ülkeleri kucaklayan sürekli devrimler sayesinde sosyalizme ilerleyebileceğini savunmuşlardı. Tarihte yaşananlar bunun doğruluğunu tersten de olsa kanıtladı. Bu durum çarpıcı ifadesini, proleter sosyalist devrimin Rusya gibi geri bir ülkede patlak vermesi ve Avrupa devriminin imdada yetişmemesi neticesinde biçimlenen koşullarda buldu. Her zaman olduğu gibi tarih yine düz bir çizgide ilerlememiş ve devrimci Marksistlerin önüne çözümlenmesi gereken yeni sorunları yığmıştı. İşçi devriminin Rusya’da sıkışıp kalmasının doğurduğu sonuçlar, “tek ülkede sosyalizm” tartışması bir yana, sosyalizme geçişin temel koşulu olan devrimci işçi iktidarının uzun süre tek başına yaşayamayacağı gerçeğini gözler önüne seriyordu.
Ziya Egeli
Ziya Egeli'nin işçi sınıfı ve mücadelesini anlatan şiirlerinden yaptığımız bir derlemeyi e-kitap formatında okurlarımıza sunuyoruz. Biz / Yeni bir dünya kuracağız / Yeni / Yepyeni bir dünya / Yağmurlarda yıkanıp / Güneşte kuruyacağız / Göklerle dost / Yıldızlarla kardeş olacağız
Utku Kızılok
Bolşevik Parti’ye temel özelliklerini kazandıran ve işçi sınıfının iktidarı için çarpışmanın sorumluluğunu alarak tarihsel rolünü oynamasını sağlayan Lenin’dir. Tarihsel deneyim incelendiğinde görülecektir ki, Lenin olmasaydı Ekim Devrimi zafere ulaşamazdı. Diyalektik düşünmeyen darkafalılar, buradan yürüyerek parti ve önderlik sorununu lidere indirgediğimizi söyleyebilirler, ama gerçek böyle değildir. İşçi sınıfı ile onun komünist öncüleri, komünist öncüler ile bir bütün olarak parti, parti ile lider ya da liderlik arasında organik bir bağ, canlı ilişkiler ve etkileşim vardır.
Elif Çağlı
Kapitalizmin günümüzde yaşanan sistem krizi 1929 Büyük Depresyon dönemini bile aşan bir derinlik ve yaygınlıkta seyrediyor. Bu kriz burjuva ideologların uzun bir dönem boyunca kapitalist düzenin geleceğine dair çizdikleri pembe tabloları da paramparça ediverdi. İçinden geçtiğimiz dönemde özellikle belirli bölgelerde art arda patlak veren emperyalist yeniden paylaşım savaşları, “artık savaşlar dönemi geride kaldı, dünya bir barış dönemine giriyor” diyen liberallerin ipliğini iyice pazara çıkarttı. Kapitalist Avrupa Birliği’nin giderek ulusal sınırları yok eden bir Avrupa Birleşik Devletleri’ne dönüşeceği iddiasının hepten inandırıcılığını yitirmesi bir yana, AB ekonomik bir birlik olarak bile parçalanmaya yüz tutmuş durumda.
Mary Harris Jones
İşçi sınıfı mücadele tarihinde haklı bir yer etmiş Jones Ana’nın mücadele deneyimleriyle dolu özyaşamöyküsü hiç şüphesiz dünya işçi sınıfı yazınının anlamlı bir parçasını oluşturmaktadır. O nedenle sadece tarihsel değil, günümüz kapitalizminin dayattığı koşullar açısından güncel bir anlamı da olan bu özyaşamöyküsünü Türkçeye kazandırmanın ve okuyucuya sunmanın Türkiye’deki işçi sınıfı yazınına ve mücadelesine bir katkı olacağını düşündük. 27 bölümden oluşan bu özyaşamöyküsünü parça parça yayınlıyoruz.
Elif Çağlı
Alman devriminin yiğit önderleri Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht 15 Ocak 1919’da karşı-devrimin kanlı saldırısıyla katledildiler. Ekim Devriminin önderi Lenin’i 21 Ocak 1924’te yitirdik. Türkiye komünist hareketinin Onbeşleri Mustafa Suphi ve yoldaşları ise, 28 Ocak 1921’de burjuvazinin kalleşçe planlarıyla Karadeniz’in sularında öldürüldüler.
Elif Çağlı
Kelimenin gerçek anlamında anti-kapitalist bir gençlik hareketinin gelişebilmesi için, bugün sınıfsal ayrımları yansıtan ideolojik farklılıkların üzerinin örtülmesine değil, tam tersine ideolojik bir netleşmeye ihtiyaç var. Keskin devrimci görünen bir küçük-burjuva solculuğu öğrenci hareketindeki sekter tutumlarıyla kendini yalıtıp, izleyicisi olan genç insanları da kısa sürede yorgunlar kervanına dahil ediyor. Bu gerçekler karşısında öğrenci gençliğin tutarlı ve dinamik unsurlarının, burjuva ya da küçük-burjuva solculuğundan arınmaları bir zorunluluktur. Bu gençler, ancak ve ancak, dünyayı değiştirme potansiyeline sahip proletaryanın enternasyonalist devrimci çizgisini benimsemeleri durumunda güçlü ve kalıcı bir gençlik hareketi yaratabilirler.
Marksist Tutum
Kapitalizm insanlığa cehennemi yaşatıyor. Bir avuç kapitalistin saltanatı, gezegeni dolduran milyarlarca insanı, açlığın, yoksulluk ve yoksunluğun, işsizliğin, inanılmaz bir eşitsizlik ve adaletsizliğin, kanlı savaşların, zulüm ve işkencenin, dibi gelmez bir çürüme ve yabancılaşmanın pençesinde kıvrandırıyor.