Demokrasi İçin Birlik “Hayır” Kampanyasını Başlattı


Demokrasi İçin Birlik (DİB), 9 Şubatta düzenlediği bir basın açıklamasıyla, “hayır” kampanyasının duyurusunu yaptı. Referandumda oylanacak Anayasa değişikliği ile, yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanacağı, hukuk devletinin ortadan kalkacağı, Meclis’in devre dışı bırakılacağı, halkın iradesinin tek kişiye teslim edileceği totaliter bir rejimin hedeflendiğinin belirtildiği manifestoda, bu rejime en güçlü şekilde “hayır” deneceği ifade edildi.Demokrasi İçin Birlik (DİB), 9 Şubatta düzenlediği bir basın açıklamasıyla, “hayır” kampanyasının duyurusunu yaptı. Şişli Kenter Tiyatrosunda düzenlenen basın açıklamasına, aralarında HDP milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu ve Garo Paylan’ın, EMEP, EHP, Halkevleri başkanlarının, Levent Tüzel, Hasip Kaplan, Ercan Karakaş, Akın Birdal, DİSK genel sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Necmiye Alpay, Beyza Üstün, Mustafa Sönmez, Hüsnü Mahalli, Nur Sürer, Sarp Kuray’ın da olduğu çok sayıda siyasetçi, yazar, gazeteci ve sanatçı katıldı.

Açılışını Melda Onur ve Ayşegül Devecioğlu’nun yaptığı toplantıda, DİB hakkında bilgilendirmede bulunulmasının ardından “Hayır Biz Varız” başlıklı kampanya manifestosu okundu.

Referandumda oylanacak Anayasa değişikliği ile, yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanacağı, hukuk devletinin ortadan kalkacağı, Meclis’in devre dışı bırakılacağı, halkın iradesinin tek kişiye teslim edileceği totaliter bir rejimin hedeflendiğinin belirtildiği manifestoda, bu rejime en güçlü şekilde “hayır” deneceği ifade edildi.

Fikir, ifade, basın, gösteri özgürlüklerinin tümüyle kısıtlandığı, milletvekillerinin, gazetecilerin hapiste olduğu OHAL, baskı, terör ve savaş ortamında kapalı kapılar ardında yapılan bu anayasa değişikliğinin meşruiyetinin olmadığının altı çizildi. Ülkedeki farklı kesimlerin, farklı düşüncelerin dışlandığı, demokrasinin en temel kurallarının çiğnendiği belirtildi ve şunlar vurgulandı:

“Artan yoksullaşma, korkunç boyutlardaki işsizlik, gelecek kaygısı, içte çatışma, bombalama, bölgede dibine kadar batılan savaş... Halkın hak ve özgürlüklerini tümüyle ortadan kaldıran, işçilerin, Kürtlerin, Alevilerin, kadınların taleplerini yok sayan tek adam rejimi, ülkemizin hangi sorununu çözecek? Anayasa değişikliği yangından mal kaçırıyormuş gibi yapılıyor ki, yarın canı yananlar, yoksulluk canına tak edenler, haksızlığa uğrayanlar hiç sesini çıkaramasın.”

Her kim seçilirse seçilsin verilecek yetkileri kullanacakların ancak diktatörler olacağına dikkat çekilirken, Demokrasi İçin Birlik’in, buna karşı, bütün demokrasi güçlerini özgürlük, eşitlik, kardeşlik, temsil adaleti, sosyal adalet ve barış için “Demokrasi Seferberliği”ne çağırdığı belirtildi.

Basın açıklaması, Anayasa değişikliğinin derhal geri çekilmesi, içte ve dışta savaş siyasetinden hemen vazgeçilmesi, OHAL’in kaldırılması, demokratik adımların acilen atılması talepleriyle son buldu.