Navigation

bulgarca_ogrenirken_1893.png

Bulgarca öğrenirken… Sözkonusu mektupta kendi çizdiği karikatür…