Navigation

Ya Onlar Kazanacak ya da Biz!

Ya onlar kazanacak
Ya da biz

Şakaya gelir yanı yok bu işin
Ortada bir yerde durup 
Paçayı kurtarmaya çalışmanın onursuzluğu bir yana
İmkânı da yok
Ya onlar kazanacak
Ya da biz

Ancak bütün mesele
Sen neresindesin bu işin?
Ortada bir yerde durup
Paçasını kurtarmaya çalışanlardan mısın? 
       (ki o zaman düşmanın tarafındasın)
Yoksa canını dişine takıp
Zulme karşı bayrak açanlardan mısın?
Şakaya gelir yanı yok bu işin
Ya onlar kazanacak
Ya da biz 

Ya onlar 
Cehennem ateşinde kavurdukları bedenlerimizi
Kan kırmızı şaraplarla servis edecekler
       beylerin sofrasına
Ya da biz 
Birleştirip güçlü yumruklarımızı 
“Haydeeh” deyip vurup düzenin çarklarının tam ortasına
Vurup darmadağın edeceğiz
Ya onlar kazanacak 
Ya da biz

Ya onlar 
On beşinde kızlarımızın
Oğullarımızın
Umutlu bakışlarının
Tam orta yerine saplayıp hançerlerini
Sokup ağızlarından içeri ellerini
Söküp kanlı ve körpe ciğerlerini
Avuçlarından bileklerine kanlar akarak
Ve cansız bedenlerini yerden yere vurarak
Bakımlı, beyaz ve kanlı dişleriyle parçalayacaklar
Ya da biz
Yapışıp boğazlarına bütün hıncımızla
Bütün hıncımızla ümüklerine geçirip parmaklarımızı
“Heyytt bre” diye haykırıp
Leşlerini orta yere sereceğiz
Ya on-lar ka-za-na-cak
Ya da biz

Başka yolu yok bu işin
Ya onların ellerinde cehenneme dönecek bütün dünya
Kan
İrin
Ve açlık
Ve ölüm kol gezecek her yanda
Ya da biz
“Başka bir dünya” 
“Kardeşçe paylaşacak bir dünya mümkün” diyerek
Ve el ele
Ve kol kola
Ve omuz omuza vererek
Ve gerekirse eğer
Ve eğer gerekirse 
Kanımızın son damlasına dek dövüşüp 
Bu uğurda can vererek
Bizden sonra gelenlere
Adını bile bilmediğimiz
Yüzünü bile görmediğimiz
Sesini bile duymadığımız bizden sonra gelenlere
İnsanın insan gibi dört bucağında özgür
Dört bucağında tok
Dört bucağında kardeşçe yaşadığı bir dünya bırakacağız.
Ya onlar ka-za-na-cak 
Ya da… biz

Yok hayır!
Başka türlüsü mümkün değil
Başka türlüsü kurtarmaz bizi
Ya biz kazanacağız … ya da … gene biz
Çünkü
Yok başka seçeneğimiz