Navigation

Burjuvalar Darbe Yapar, İşçiler Devrim Yapar

Ah ne “şanlı”
    burjuva parlamentolarınız
 		ne “şanlı”!
Mermer kaplı beton direkleri
    ihtişamlı mı ihtişamlı.
Ceylan derisi koltuklara oturur
    kıymetli burjuva kıçlarınız.
Birleşince pazarda çıkarlarınız, 
Kurulunca “al gülüm ver gülüm” düzeni,
Çift kanatlı melek olur
    daha önce lanetleyip şeytan diye taşladıklarınız.
Bir konsensüs oluşur, 
    “kutsal ticaretin” mabedinde.
Ve doluşur sıralarına;
    tüccar, sanayici, finans kapitalin temsilcileri.
Efendileri, daha fazla sömürebilsin diye işçileri,
    yasalar çıkarırlar ardı ardına.
Yasalar, 
    yasalar,
        yasalar
Sömürü ve soygun yasaları.
Çalışır sanayicinin fabrikaları,
    bankaları finans kapitalin
Sekiz saat, on altı saat, yirmi dört saat
    yılın üç yüz altmış beş gün çalışır.
İşçilerin canı çıkar, yoksullukla boğuşur
Burjuvalar,
    “vatan için!” 
        “millet için!”
            “bayrak için!”
Kâr meydanında ticaretin,
    tozu dumana katar
        birbiriyle tepişir.
 
Tepişir:
“Dere, tepe, düz demeden.
Yağmur, çamur, toz demeden.
Yaz demeden, güz demeden.
Onlar, şunlar, biz demeden.
Bas sırtına
Geç üstünden
«Vatan için»
«Bayrak için»
Kutsal mabed hakkı için
Tut paçadan çek aşağı
Tepetaklak indir gitsin
Üstte sen ol, alta düşme
Her yol mübah, bil bu işte
Döğüşsek de tepişsek de
Boğazına yapışsak da
it gardaşız,
kurt gardaşız,
ama yine biz gardaşız
Tut devletin dümeninden
«ayak»lara verme sakın.
Devlettir her işin başı
hakkıdır yönetmek «baş»ın.
Kutsal mabedin kapısı,
kapansa da yüzümüze,
âli menfaatimiz için 
darbe yapar bizimkiler.
Darbe mi, devrim mi? dersen
Razıyız elbet darbeye
Kasket gider şapka gelir
Tapu gene «baş» ta kalır
İşçiler devrim yaparsa
Bize ancak çöpü kalır.”

Ah ne şanlı
    burjuva parlamentolarınız 
    ne şanlı!
Mermer kaplı beton direkleriniz
    ihtişamlı mı ihtişamlı.
Lakin devrim yapınca işçiler
Ve tarihsel tekmeyi yiyince
    büyük burjuva kıçlarınız
Geride bir ceylan derisi koltuklarınız kalır
    bir de mermer kaplı beton sütunlarınız
Bir de 
    ömrünüz oldukça unutamayacağınız
        tarihsel kuyruk acınız!