Navigation

Türkiye İşçi Sınıfına Selam

Türkiye işçi sınıfına selam,
Selam yaratana
Tohumların tohumuna,
                                  serpilip gelişene selam!
Bütün yemişler dallarınızdadır!
Beklenen günler, güzel günler ellerinizdedir,
Haklı günler, büyük günler,
Gündüzlerinde sömürülmeyen,
                               gecelerinde aç yatılmayan
Ekmek, gül ve hürriyet günleri,
Türkiye işçi sınıfına selam!
Meydanlarda hasretimizi haykıranlara,
Toprağa, kitaba, işe hasretliğimizi,
Hasretimizi, ayyıldız esir bayrağımıza,
Düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selam!

Paranın padişahlığını,
Karanlığın yobazın
Ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına
                                                                selam

Türkiye işçi sınıfına selam!
Selam yaratana.