Navigation

Yürü

Her gündoğumunda 
Bir bebek gibi yenilen
Ayağına taşlar takılsa da yılma
Büyüyeceksin düşe kalka
Koşar adım yürü kavgaya, umutla, sevdayla…
Yaşamı yeniden kurmaya yürü
Hürriyet dolu şarkılar söylemeye yürü
Yürü son kavgaya proletarya 
Yürü kurtuluşa!
Kuşanıp da gel Marx’ın öğretisini
Prometheus’un ateşi gibi ışık tutuyor sana
Tarih götürecek seni aydınlığa
Dikenli yollardan gül bahçelerine varacaksın gör bak.