Navigation

Suriye Ağıdı

Emevi camisinde
Bir öğle üzeri
Namazındaydın ölmelerin
Beyaz bir güvercin 
Sessizliğindeydi yüreğin

Bütün parmaklar tetikteydi
Bütün gözler namludaydı
Bütün bedenler çürümekteydi
Bir ülke bütün bütün 
Boğazlanmaktaydı

Bir baş daha düştü
Fırat’ın binyıllık yatağına
Taşıyor nehrin çığlıkları
Dünyaların sessiz kardeşliğine

Suriye
Suretinde
Çocuk ölüleri
Güvercinlerin donmuş gözleri
Yuvalarında tedirgin kanıyor

Biliyorum
İşgal edilmiş topraklarda
Kuşların yuvaları
Tellerden örülürmüş

Kobani, Halep, Şam
Yersiz yurtsuz çocukların
Hiç bitmesin istiyorum
Barışa kavuşan türküleri