Navigation

Lenin'e!


işte orada 
az ilerde, kürsüde
alnı geniş, sakallı
çenesi hafif öne çıkık
çekik gözlü,
yumruğu sıkılı
kendinden emin duran
paltosu kızıl kurdeleli
gür sesiyle haykıran

işte orada 
Lenin
iktidarı sovyetlere veriyor
toprağı köylüye
yarenleri çepeçevre sarmış etrafını
gururlanıyorlar 
ve meydan okuyorlar burjuvaziye

parıldıyor işçinin gözünde umut
dinliyorlar önderlerini
coşuyorlar
bu ne cüret, bu ne heyecan
şaşkın dünya 
şaşkın dünyanın bütün çakalları

ve Nazım Usta’nın dizeleri geliyor aklıma
atıfta bulunuyor önderimize
“bahar geldi çocuklar 
çıkın kırlara 
çiçeklenin çocuklar çiçeklenin
güneş bütün varlığıyla tezahür etti
güneşlenin çocuklar güneşlenin”
Şan olsun 100. yılında Ekim Devrimine!
Şan olsun onun izinde yürüyenlere!