Navigation

İnsan Olmalı İnsan

İnsan olmalı insan 
Yeşertebilmeli yüreğinde sevgiyi ve umudu
Meselâ yaşamalı hasretleri en kıvamında
Bazen, 
Bazen öteki olabilmeli meselâ, 
Meselâ,
Pelen Hüseyin’in acı, dehşet ve yaşama isteğini hissedilebilmeli insan
Ya da, insan kendini, Al-rahmun’un yerine koyabilmeli
Ya da, ya da acıların ve gözyaşlarının rengine bakılmamalı
İnsan olmalı insan
Meselâ bir tarafı olmalı, vurmamalı dostunu sırtından 
Bazen Fadime ana, bazen Berfo ana olabilmeli insan
Duyabilmeli meselâ
Meselâ, Sur’da bodrum katlardan gelen çığlığı
Hem de taaa yüreğinin derinliklerinde
Meselâ, etmemeli minnet deyyusun insafına
Uzlaşmaz olmalı, inancın, insafın, vicdanın
İşin özü, biraz
İnsan olmalı insan