Navigation

Bizimle Başlamadı Bu Kavga

Bizimle başlamadı bu kavga, bizimle bitmeyecek 
Çok uzun yıllar önce başladı 
Köleler isyan etmeyi öğrendi efendilere karşı
Köylüler toprak ağalarına karşı çıkmayı 
Ve işçiler...
Zincirin son ve en güçlü halkası
Patronlara ezdirmemeyi kendilerini
Eylemlerle, grevlerle, direnişlerle, hak talep etmeyi
Haklarına sahip çıkmayı öğrendiler 
Marx ve Engels daha 1800’lü yılarda söylememişler miydi?
Asıl düşmanın kapitalist sistem olduğunu
Ve demişlerdi ki; “dünyanın bütün işçileri birleşin”
Ekim 1917’de patronlar olmadan da olabileceğini öğrettiler 
Lenin öncülüğünde Bolşevikler
Asıl düşman içerde diyerek, emperyalist savaşa son verdiler
İşçilerin cephelerde ölmesine karşı çıktılar
Donup kaldı bütün çarlar, krallar, hükümdarlar
Bütün meselenin, dünyanın her karışında 
Patronları def etmek olduğunu gösterdiler bizlere
Marx, Engels, Lenin, Troçki, Rosa
Patronların emperyalist sistemine karşı
İşçi sınıfının devrimci görüşünü
İşçi sınıfının enternasyonalist mücadelesini miras bıraktılar bizlere
Diyordu ki Rosa; “vardım, varım, varolacağım!”
Biz de şimdi diyoruz ki; “vardınız, varız, varolacağız!”
Bizimle başlamadı bu kavga, bizimle bitmeyecek
Sınıfsız, sömürüsüz dünya kurulana dek sürecek.