Navigation

Alesta Viya!

Mendirekte bir gemi.
Gemide direkler,
gemide odalar,
gemide güverte.
gemide mutfak,
İskele,
Sancak.
Borda,
Karina,
Pupa,
Pruva,
Gemide dümen.
Mendirekte bir gemi.
İçi insan yüklü bir gemi.
Donanımlar hazır güverte boyunca.
Faça edildi yelkenler.
Apiko.
Pruvada kaptan,
Her yanı insan.
Sesleniyor kaptan:
Avara, avara.
Açık denizler,
Kabaran hırçın dalgalar,
Yağmurlar,
Rüzgar,
Önümüzde devasa engeller.
Yürüteceğimiz bu gemi
Yolunu tamamlamalı.
Ne başka bir gemi engellemeli
Ne de başka bir neden.
Pruvada kaptan
Tarih bilinciyle
Her yanında insan
Sesleniyor kaptan
Alesta Viya, Alesta Viya!
Baştan sona tarih bilinciyle donanmış mürettebatı
Haykırıyor
Alesta Viya, Alesta Viya!