Navigation

Marksizm liselerde nasıl çarpıtılıyor

Türkiye’de de dünyanın bütün ülkelerinde olduğu gibi hayatın her alanında Marksizme acımasızca saldırılıyor. İnsanlarımız okul hayatına başladıktan sonra Marksizm karşıtı burjuva eğitimi alıyor.
örneğin liselerde, tarihten sosyolojiye, felsefeden fizik ve biyolojiye kadar öyle bir eğitim veriyorlar ki, mezun olan kişi Marksizmin fikirlerinin saçma olduğunu düşünüyor. Bunu görmek için sadece ders kitaplarına bakmak yeterli olacaktır. şimdi bunlara bir bakalım:

1- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Aslında laik bir ülkede böyle bir dersin verilmemesi gerekir. Ama bu dersin insanları uyutmak için çok gerekli olduğunu düşünen burjuva öğretimcileri ısrarlarına devam ediyorlar ve diyalektik materyalizme din yolu ile durmadan saldırıyorlar. Bu da dinin insanları sömürmek için kullanıldığı tezini bir kere daha doğruluyor. İşte bu yıl basılan Lise-1 ders kitaplarından birinde şunlar yazılmış:

“Allah’ın varlığını inkâr eden görüşe ateizm denir... Bu akımın temeli ve kaynağı materyalizmdir (maddecilik). Pozitif bilimlerin gelişmesi ateizme büyük destek sağlarken, bazı aydınlar arasında bir moda salgını gibi yayılmıştır. En belirgin olarak Marksizmde ortaya çıkmıştır. Esasen ateizmin mücadelesi, dine ve yüksek inançlara karşı olmuştur. Onlara göre din, insanı uyuşturan bir afyondur... Yüce Allah’ın vahyine aykırı olan bu yanlış akımlar, bütün dinler tarafından şiddetle reddedilmişlerdir...”

Bu yazılar sadece Marksizme değil pozitif bilimlere de saldırıyor. Bu da pozitif bilimlerin Marksist teoriyi doğruladığını gösteriyor. Aynı zamanda din yolu ile, “Marksizm’den uzak durun” deniliyor.

2- Felsefe: Bu derste akla gelebilecek bütün filozofların düşünceleri inceleniyor. Marks’ın düşünceleri çarpıtılıyor. Zaten diğer Marksist düşünürlerin adı bile geçmiyor. Diyalektiğin sadece karşıtların savaşımı ilkesinden bahsediliyor. Materyalizm ile idealizm dışında felsefeler olmadığı, diğerlerinin idealizmin şekil değiştirmiş hali olduğu gerçeği anlatılmıyor. Bilginin tanımı idealizmin gözünden yapılıyor. Varlık felsefesinde diyalektik materyalizm eksik anlatılıyor, anlatılanlarda da büyük yanlışlar var. özellikle siyaset felsefesinde sosyalizm hakkında şunlar yazılmış:

“Proudhon ve Marks şunu savunur: ...insan eşitlik adına özgürlüklerinden vazgeçebilir... bu nedenle ideal toplum herkesin eşit haklara sahip olduğu sosyalist toplumdur.”

İşte burada sosyalizm düpedüz çarpıtılmış. Sosyalizm hem eşitliği hem özgürlüğü savunur. Sosyalizm insanlığın kurtuluşunda, insanlığın özgürlüğe erişmesinde komünizmin ilk aşamasıdır. Bunlar okullarda gayet güzel (!) bir şekilde çarpıtılıyor.

3- Sosyoloji: Bu derste sosyoloji alanında çalışma yapmış herkesin düşünceleri uzun uzadıya açıklanırken, Marks’ın düşüncelerine değinilmeden geçilmiş, ama yine de Marks’ın diyalektik yöntemi kullandığı belirtilmiş. Bu aslında hiç cesurca bir davranış değil, çünkü diyalektik yöntemin ne olduğu okullarda anlatılmıyor.

4- Tarih: Burada tarihsel materyalizmin tam tersi anlatılmakta, içi boş fetih öyküleri ve yalan yanlış bilgiler verilmektedir. örneğin, 1789 Fransız İhtilali ile dünyanın her yerinde sınıfsız toplum aşamasına geçilmeye başlanıldığı söylenir. şu an dünyada sadece geri kalmış ülkelerde sınıfların bulunduğu söylenir. Bu ihtilalin en önemli sonuçlarının ise milliyetçilik ve laikliğin ortaya çıkışı olduğu belirtilir. Bu bilgiler elbette yalan ve çarpıtmalarla doludur. Fransız ihtilalinin en önemli sonucu insanlık tarihinin kapitalist aşamaya geçmesinde bir sıçrama yaratması ve burjuva sınıfın iktidarı ele geçirmesidir, yani sınıfsız topluma geçilmemiş, iktidar başka bir sınıfın eline geçmiştir.

örnekler çoğaltılabilir. Bütün tarih dersleri aslında tarihsel materyalizme meydan okumakta, Marks’ın “insanlık tarihi sınıf savaşımlarının tarihi”dir önermesi unutturulmaya çalışılmaktadır.

5- Biyoloji: Son yıllarda Evrim Teorisi yavaş yavaş okul müfredatlarından çıkarılmaktadır. öğrenciler diyalektik materyalizmin geçerliliğini ispatlayan sayısız buluş ve teoriden biri olan Evrim Teorisinden uzaklaştırılmaktadırlar.

6- Fizik: öğretilen bilgiler çağın gerisinde kalmıştır. öğrenciler modern fiziğin yasalarını öğrenememektedirler. Böylece diyalektik materyalizmin geçerliliğini ispatlayan fizik yasalarını bilmemektedir. Büyük Patlama Teorisi ayrıca savunulmaktadır, öğrencilere yaradılış efsaneleri anlatılmaktadır. Ayrıca madde, büyük patlama ile oluşmuştur diye bir bilgi verilmektedir ki bu saçma sapan bilgiyi büyük patlama teorisinin kendisi bile savunmamaktadır. Zaten bu bilgi fiziğin “madde yoktan var edilemez” yasasına aykırıdır.

İşte okullarda Marksizme böyle saldırılmakta, eğitimin farklı alanlarında uydurma bilgiler verilmektedir. Devrimci proletaryanın çocukları bunlara karşı uyanık olmalı, bu yalanlara inanmamalıdırlar.