Navigation

Viyana’da Faşistlerin Balosu Protesto Edildi

Faşist Avusturya Özgürlük Partisi öncülüğünde her yıl düzenlenen ve 24 Ocak Cuma gecesi Avusturya sermaye devletinin yönetim merkezi sayılan tarihi Hofburg Sarayında gerçekleştirilen “Viyana Akademiker Balosu”, Alman, Avusturyalı ve göçmen devrimcilerin ve anti-faşistlerin hışmına uğradı. Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki gerici, faşist, yabancı düşmanı partilerin üst düzey yöneticilerini bir araya getiren bu baloya katılan yaklaşık 1000 kişiyi Avusturya burjuva devletinin 2000 polisi korurken; demokratik kitle örgütlerinin organize ettiği protesto yürüyüşüne 6000 kişilik bir kitle katılım gösterdi ve faşistleri lanetleyen sloganlar atarak onlara gözdağı verdi.

Burjuva hükümet, balo öncesinde, anti-faşist mitingin yapılmasının planlandığı alanın güvenlik gerekçesiyle polis tarafından kapatılacağını açıklamıştı. Bu karar devrimci grupların tepkisine yol açtı ve  çoğunluğu Almanya’dan gelen militan bir grup, barikatları yarmak amacıyla polisle çatıştı ve polis araçlarını tahrip etmenin yanı sıra şehir merkezindeki turistik lüks mağazaların vitrinlerini de parçaladı. Faşist güruhunu kanatları altında koruyup cumhurbaşkanlığı sarayında balo düzenlemesine yıllardır izin veren sermaye devleti ise büyük bir yüzsüzlük örneği göstererek eylemlerdeki şiddet dozunu “kınadı”.

Önceki yıllarda kamuoyu tepkisi nedeniyle balonun Hofburg Sarayından men edilmesini gündeme getirmek zorunda kalan burjuva siyasetçiler, daha sonra ustaca bir manevrayla balonun adının değiştirilmesini sağlayarak tepkileri yumuşatmaya çalışmış ve bu faşist güruhun söz konusu devlet sarayında balo tertiplemeye devam etmesi mümkün kılınmıştı.

“Ball des Wiener Kooperationsring” adıyla 1952 yılından beri yapılmasına izin verilen bu balo, daha sonra “Akademikerball” olarak anılmaya başlandı. Balonun protesto edildiği eylemler sırasında, aralarında polislerin de bulunduğu onlarca kişi yaralandı. Polis faşist çeteleri korumak için cop ve biber gazı kullandı. “Sağa karşı birlik” sloganıyla bir araya gelen binlerce insan “faşizme ölüm”, “FPÖ kapatılsın”, “Naziler defolun” diye haykırarak tepkilerini ortaya koydu. Avusturya sermaye devleti de uyguladığı polis terörüyle faşist, ırkçı haydutların yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.