Navigation

Devrimcilere Karşı Devlet Terörü Sürüyor

31 Mart sabahı devletin kolluk güçleri tarafından 4 ilde eş zamanlı olarak BDSP ve Ekim Gençliği çalışanlarının evlerine ve dernek bürolarına yapılan baskınlarla 10’un üzerinde sosyalist gözaltına alındı. Polis, baskın yaptığı dernek, büro ve evlerde bulunan her türlü evraka ve bilgisayarlara el koydu. Polisin öne sürdüğü gerekçe, “Alaattin Karadağ ile ilgili eylemlere katılmak”, “yasadışı slogan atmak” idi. Gözaltına alınanların beşi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kapitalist sistemin gerçek yüzünü işçi sınıfına anlatmak için çalışan devrimciler polis terörüyle yıldırılmaya çalışılıyor. Bugüne dek pek çok devrimci işçi, işçi mahallelerinde, fabrikalarda, gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı, tutuklandı. Hatta sokak ortasında polis kurşunu ile katledildi. Alaattin Karadağ da 2009 yılının Kasım ayında sokak ortasında polis kurşunu ile katledilmişti. Devrimcileri ve Kürtleri katleden polislere ceza değil ödül veriliyor. Burjuva medya ise her zaman olduğu gibi, devletin işçi sınıfına, devrimcilere ve Kürtlere yönelik baskı ve şiddetini görmezden geliyor, devrimcilerin mücadelesini karalıyor.

Egemen sınıf, tüm kurumlarıyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da baskılardan, katliamlardan gözaltı ve tutuklamalardan geri durmayacaktır. Tekel işçilerinin eylemleri ve kapitalizmin krizi nedeniyle işsiz kalan işçilerin artan tepkisi, patronlar sınıfını korkutuyor. İşçi kitlelerinin sisteme yönelik hoşnutsuzluğu her gün biraz daha artıyor. İşsizler ordusunun büyümesi ve gelecek kaygısı yaşayan öfke dolu yığınların mücadeleyi yükseltme olasılığı egemen sınıfın ve bekçilerinin korkusunu büyütüyor. İşte bundan dolayı işçi sınıfını polis terörüyle korkutmaya ve sindirmeye çalışıyorlar.

Devrimci basına yapılan saldırılar gerçekte işçi sınıfına yapılmaktadır. Bundan dolayıdır ki, devrimci işçi sınıfı, sosyalist basının susturulması karşısında sessiz kalmamalıdır. Sosyalist basının susturulmasına karşı durmak, tüm sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin görevidir. Mücadele eden devrimcilere, hak arayan işçilere ve ezilen Kürt halkına karşı artan polis terörüne, keyfi gözaltı ve tutuklamalara, anti-demokratik yasa ve uygulamalara karşı mücadeleyi yükseltelim!