Navigation

Sönmeyen Ateş: 1 Mayıs

İşçi sınıfının uzun yıllara yayılan uluslararası mücadele tarihi içerisinde sembolleşen günler vardır. 1 Mayıs bunların başında gelir. 8 saatlik işgünü talebiyle girişilen mücadele ve burjuvazinin gaddarlığına duyulan tepki dalga dalga tüm dünyaya yayılmış, belleklere kazınmış ve bir geleneğe dönüşmüştür. Uzun yıllardır 1 Mayıs, sömürünün, savaşların, toplumsal eşitsizliklerin olmadığı; insanlığın barış içinde, kardeşçe bir yaşam sürdüğü sınıfsız ve sınırsız bir dünya özlemini temsil etmektedir. Burjuvazinin tüm dünyada 1 Mayıs’a saldırması, işçi kitlelerin zihnini felçleştirmek üzere yoğun bir karalama kampanyası yürütmesi, yasak ve baskıları devreye sokması bu yüzdendir.

Lakin egemenler ne yaparlarsa yapsınlar, 1 Mayıs’ın sosyalist bir dünya ümidini temsil ettiği gerçeğini ortadan kaldıramayacak ve bu mücadele geleneğini işçi sınıfının zihninden söküp atamayacaklar. Nitekim Türkiye’deki 1 Mayıs geleneği de bu hakikatin bir göstergesidir.

1 Mayıs'ın doğuşunu, gelişimini ve bugünkü anlamını ortaya koyan aşağıdaki yazıları okuyucularımızın yeniden dikkatine sunuyoruz.