Navigation

Saldırılar Sosyalist Basını ve Metal İşçilerini Yıldıramaz!

Metal işçilerinin direnişi hızla yayılıyor ve sermayenin uykularını kaçırıyor. Düzen güçleri bir yandan işçilerin yürüttüğü direnişin yasadışı olduğunu söyleyip, eylemlere son vermeleri için baskı uyguluyorlar, bir yandan da işçilerin bilincini bulandırmak ve gözlerini korkutmak için beylik yalan ve iftiralara başvuruyorlar.

İşçilerin birliğini bozmak, azimlerini kırmak ve aralarına kuşku tohumları ekmek için, onbinlerce metal işçisini sarmış olan bu mücadeleyi "terörist" bir kışkırtmaymış gibi sunmaya yelteniyorlar. Bu safsataya sözümona inandırıcılık kazandırmak için Metal İşçileri Birliği (MİB) ve Kızıl Bayrak'a yönelik kanunsuz ev baskınlarına ve gözaltılara giriştiler.

Bu vesileyle Metal İşçileri Birliği ve Kızıl Bayrak'a dayanışma duygularımızı iletiyor ve gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Bu alçakça saldırıların işçilerin mücadelesini durduracağını sananlar sükutu hayale uğrayacaklardır. Üzerlerine bindirilen tüm basınca rağmen kararlılıklarını her fırsatta gösteren metal işçilerinin direnişi daha da genişleyerek devam ediyor. Sermaye ve onun devleti işçinin tokadını tadacak.

Safları sıklaştıralım!

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!