Navigation

IRMT’ye 1 Mayıs Mesajı

Sevgili IRMT’li yoldaşlar,

Burjuvazinin saldırılarını her alanda yoğunlaştırdığı, kriz, savaş, işsizlik ve yoksulluk batağı olan kapitalizmin dünyayı emekçi sınıflar için cehenneme çevirdiği bir dönemden geçiyoruz. İran ve Türkiye egemen sınıfları da bu cehennemin zebanileri arasında yer alıyor. Bunlar Ortadoğu’daki paylaşımdan hisse kapmak ve sermayeye yeni alanlar açmak için emperyalist savaşın doğrudan parçasıdırlar. Bu sömürü, zulüm ve yağma düzenine karşı tüm Ortadoğu halklarının ortak mücadelesini örmek, elbette bölgenin komünistlerine düşüyor.

Enternasyonal birlik ve dayanışma içinde yükselteceğimiz devrimci mücadeleyle, insanın insana kul edildiği bu sömürü düzenini elbet yıkacak ve sınıfsız, sömürüsüz bir dünya kuracağız.

Siz İranlı yoldaşlarımızı, 1 Mayıs’ın dünya işçi sınıfını tek ses, tek yürek olarak birleştiren mücadele ruhuyla ve devrimci duygularımızla selamlıyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın Sosyalizm!

Yaşasın Dünya Devrimi!

Marksist Tutum