Navigation

İş Yasası çıktı, sırada uygulaması var

Daha önce İstanbul'da bulunan ve Petrol-İş'in örgütlü olduğu Doğan Lastik, 1996 yılında Gebze Organize Sanayi Bölgesine taşınmıştı. Taşınırken bütün işçilerini işten çıkaran fabrika çok az sayıdaki eski işçisini de kendisiyle birlikte Gebze'ye taşımıştı. İşveren böylelikle sendikayı da tasfiye etmişti. Ne var ki 1997 yılı sonlarında işçiler Gebze'de de yeniden Petrol-İş'te örgütlenmeye başladılar.

Bugün 280 kişinin çalıştığı ve özellikle beyaz eşya fabrikalarına malzeme üreten işyerinde, Arçelik ile olan anlaşmaların sona erdiği, bu nedenle 130 kişinin işten çıkarılacağı duyuruldu. İşveren, listenin hazırlandığını ve yasa gereği 2 Ekim 2003 tarihinde gerekli başvuruların yapıldığını ilan etti.

Ancak işçiler, fabrika depolarının Arçelik için üretilmiş malzeme ile dolu olduğunu ve bu malzemelerin o firmanın ürünlerine göre üretilmiş bulunduğunu biliyorlar. Ayrıca işveren, durumu kötüymüş gibi göstermek için yemeklerde bile kısıntıya gidiyor. 130 kişinin 3 Kasımda büyük ihtimalle işten çıkarılacak olmasına ve üstelik işverenin tazminatları ancak 12 aya bölerek ödeyebileceğini duyurmasına rağmen, sendika henüz bu konularda hiçbir adım atmış değil. Çoğu işçi, alacağını hesaplamış ve çıkışını beklemek zorunda bırakılmıştır. Sendika ise, bunun yasal bir süreç olduğundan hareketle beklemekten yana tavır sergiliyor.

Yaşananlar gösteriyor ki, yeni iş yasaları sadece patronların değil, aynı zamanda kendini yasalarla sınırlayıp mücadelenin önünde ayak direyen sendikacıların da işine geliyor. Ancak biz işçilerin unutmaması gereken bir şey var: Sınıf mücadelesi asla yasalarla sınırlanamaz. Aslında her işçi çalıştığı yere şöyle bir baktığında, işçilerin çıkarına gibi görünen yasaları bile işverenin işine geldiği gibi uyguladığını rahatlıkla görecektir. Çalışma saatlerinden tutun da, taşeronlaştırmaya kadar hangi iş burjuvazinin kendi çıkardığı yasalara uygun yürütülüyor ki? Sınıf savaşının taraflarından biri olarak, üstelik egemen güç olarak burjuvazi elbette ki işçi sınıfını yasalarla sınırlamaya ve engellemeye çalışacak. Ama şunu unutmayalım ki, burjuvazi kendi koyduğu yasaları bile tanımazken, işçi sınıfı, mücadelesini kesinlikle bu yasalarla sınırlayamaz. İşçi sınıfı burjuvaziye karşı savaşta kesin zaferini yasalarla değil, kendi bağımsız sınıf siyasetine uygun bir mücadeleyle kazanabilir ancak.