Navigation

Sınıf Bilinçli Kadınlar Olarak Çok Şanslıyız

Bizler çeşitli fabrikalarda çalışan bir grup kadın işçiyiz. Ezgi Şanlı’nın Marksist Tutum’da yer alan yazı dizisi üzerine zaman zaman bir araya gelerek devrimci işçi önderlerinin hayatlarını ve devrimci yaşamlarını öğrendik. Rusya ve Türkiye’de yaşamış devrimci kadınların mücadele azimleri bizlere umut veriyor.

Bu yazı dizisini okurken ve üzerine sohbet ederken yeri geldi kendi yaşamımıza benzettik. Mücadele azimlerine hayran kaldık, onlar mücadelelerine sıfırdan başlamışlar ve işçi sınıfının mücadelesinin yolunu döşemişler. Gelecek işçi kuşaklarına yani bizlere deneyimlerini aktarmışlar. Yazıda geçen kadın işçi önderlerin her birisinin ayrı hikâyeleri var. Fakat özlem duydukları dünyanın aynı olması bizi oldukça etkiledi. Rusya’dakiler Çarın baskıcı rejimine karşı onurlu durmuşlar ve gelecek işçi kuşaklarına yaşanası bir dünya bırakmak için hayatlarını ortaya koymuşlar. Kimisi çocuğunun ölümüne şahit olmuş, kimisi sevdiklerinden ayrı düşmüş, devrim uğruna büyük fedakârlıklarda bulunmuşlar. Ezgi Şanlı Türkiye’den kadın hareketinden kesitleri de gündemimize taşıdı. Özellikle Elif Çağlı’nın mücadele deneyimlerini öğrenirken kendimize güvenimiz geliyor, umudumuz daha da artıyor. Bu devrimci kadınların mücadelesini yazı dizisi haline getiren Ezgi Şanlı’ya teşekkürü bir borç biliyoruz, eline ve yüreğine, devrimci mücadelesine sağlık.

Bu yazı dizisini okurken, üzerine sohbet ederken bir kadının neden mücadele etmesi ve kavga vermesi gerektiğini öğrendik. Bugün yaşadığımız toplumda kadınların hiçbir söz hakkı olmaması, kadının ikinci plana itilmesi egemenlerin politikalarından biridir. Bugün dönüp tarihe baktığımızda Rusya’da devrimci kadın işçi önderler çok zor dönemlerde mücadeleler vermişler. Bu mücadeleleri verirken gelecek kuşakları düşünmüşler. Çarın zulmüne karşı kadınların böylesi bir mücadele vermesi bizlere ışık tutuyor. Yaşadığımız topraklardaki mücadeleci kadınların yaşamlarını da öğrendik. Elif Çağlı biz kadınlara umut veriyor. Sınıf bilinçli kadınlar olarak çok şanslıyız.

Kavgadır emekçi kadını güzelleştiren, emekçi kadındır kavgayı güzelleştiren.