Navigation

Emperyalist Savaşa Karşı Toplumsal Duyarlılık Artıyor

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla örgütlenen savaş karşıtı miting, 1 Martta Ankara’da gerçekleştirildi. KESK, 1 Mart eylemine katılımı önce sadece Ankara’ya yakın illerle sınırlamıştı, çünkü 15 Martta Ankara’da bütçeyle ilgili bir protesto eylemi düşünülüyordu. Fakat 1 Marttan bir hafta önce bu karar değiştirildi ve tüm örgüt Ankara’ya çağırıldı, ayrıca afişler de bir hafta önce şubelere ulaştı. Her zamanki gibi ön hazırlıksız bir eylem olmasına rağmen, konfederasyonlar arasında en ciddi katılımı KESK sağlamıştı. KESK içinde de en kitlesel katılımı Eğitim-Sen oluşturuyordu.

Cuma gecesi, Türkiye’nin her yerinden yaklaşık 500-700 arası otobüs Ankara’ya doğru hareket etti. Cumartesi sabahı erken saatlerde hipodromda henüz 10-15 otobüs vardı. Fakat “katılım az mı olacak” endişesi taşınırken, otobüsler çoğaldıkça çoğaldı. Tertip komitesi saat 10:00 gibi kortejleri oluşturmaya başladı. Zira bu kadar büyük bir kitleyle kortej oluşturmak oldukça güçtü. Bu esnada en dikkat çekici nokta, yıllardır tertip komitesinin ses aracından duymaya alışık olmadığımız “Enternasyonal” marşının en az iki kez çalınmasıydı. Kortej oluşturmaya çalışan sendikalardan da “Enternasyonal”e megafonlarıyla eşlik edenler oldu.

Saat 11:30 sularında kortejler hipodromun girişinden alana doğru yürüyüşe geçtiler. Kortejlerin sıralanması DİSK, KESK, Türk-İş, Hak-İş, meslek odaları, dergiler ve partiler şeklindeydi. DİSK’e ait bir pankart görüldüyse de katılımı ancak temsili düzeydeydi. KESK’in katılımı çok iyiydi hatta toplam kitlenin yarısını oluşturduğu bile söylenmekte. KESK’in en geniş katılım sağlayan sendikası Eğitim-Sen olsa da, diğer sendikaları da iyi katılmıştı. Hak-İş de katılan sendikalar arasındaydı ama katılımı düşüktü. Türk-İş son iki günde katılım çağrısı yapmış olmasına rağmen DİSK’ten çok daha iyi bir katılım sağlamıştı. Hatta denilebilir ki, afişe imzasını atan DİSK olmasına rağmen, işçi sendikaları arasında alana damgasını vuran Türk-İş oldu.

Yine işçi sendikaları arasında Türk-İş’e bağlı Haber-iş ve Tez-Koop-iş katılımlarıyla dikkat çekiciydi. Ayrıca Tez-Koop-iş katılımının yanı sıra düzenli korteji ve gerek dövizleri gerekse de pankartıyla, sloganlarıyla hazırlıklı olduğunu gösteren tek sendikaydı. Bunlar dışında Petrol-iş, Teksif, Deri-iş, Tümtis, Harb-iş, Yol-iş de katılan sendikalar arasındaydı. Kitleler Ankara’ya ciddi bir ön hazırlık yapılmadan sadece çağrıya uyarak gelmişti. KESK’te genel olarak şube pankartları ve Eğitim-Sen’de bayraklar vardı.

Tek koldan yürüyüş çok uzayacağından olsa gerek, yürüyüş başladıktan bir süre sonra işçi sendikaları ve arkasından başka kortejler yan yola alındı ve yürüyüş çift koldan devam etti. Yol 4 kilometreydi. Alana yerleşilmesi ve tabii ki kortejlerin tamamının alana ulaşması saat 14’ü buldu, miting bundan sonra başladı. Yine de kortejlerin tamamı alana giremedi.

Önce, miting çağrısını yapmış olan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcileri kürsüye çıktı. Sonra DİSK ve KESK genel başkanları birer konuşma yaptı. Ses düzeninin de iyi olması nedeniyle, kürsü daha önceki eylemlerde pek de sağlanamayan bir şekilde kitleye hakimdi. Daha önce sıkça görülen alandan ayrılmalar çok azdı. Tiyatro sanatçıları bir metin okudu ve ardından demokrasi şehitlerini anmak için saygı duruşu yapıldı. Bu esnada “güneşi zaptedeceğiz ...” şiiri okundu. Bu tablo insanların ruh halini olumlu etkiledi. Daha sonra Nejat Yavaşoğulları, Melike Demirağ birer parça okudular, Rutkay Aziz bir şiirle ses verdi, sonrasında Ferhat Tunç ve Edip Akbayram da birer parça okudular.

Her şeyden önemlisi alana ve kortejlere bu kez coşku hakimdi. Katılımda gençler ağırlıklıydı. Belki de kitlesellik gücü, güç de güveni sağlıyordu tüm katılımcıların ruhunda...

Bu kadar hazırlıksız ve örgütsüz bir eylem olmasına rağmen hem kitlesel hem coşkulu olunabiliyorsa, daha önceki mitinglerle karşılaştırıldığında insanın aklına bir tek neden geliyor; emperyalist savaşa karşı toplumsal duyarlılığın artıyor oluşu. Ve geriye bu tepkiyi örgütleyecek, içini dolduracak ve doğru yola kanalize edecek güç eksikliğinin giderilmesi kalıyor...