Navigation

Eylül Günlüğü

Elif Çağlı

Eylül 2005

Yine de ...

Biliyorum sen karar vermedin
Düşman ayırdı bizi
Yine de...
Hani o türküdeki gibi
Ya beni de götür
Ya sen de gitme!