Navigation

Türkiye’deki mücadelelerle dayanışma – IRMT bildirisi

İran Devrimci Marksist Eğilimi Türkiye’deki işçilerin ve ezilen kitlelerin kendi kapitalist devletlerine karşı mücadelelerini tümüyle destekler. İranlı işçiler ağır baskılara rağmen son otuz yıl boyunca İran’ın kapitalist-ruhban İslami rejimine karşı mücadelelerini sürdürdüler. İran ve Türkiye (komşu ülkeler) işçi sınıflarının kendi kapitalist devletlerine karşı dayanışması bölgede geleceğin sosyalist federasyonunun yaratılmasının yolunu döşeyecektir.

Yaşasın uluslararası dayanışma!

Yaşasın sosyalizm!

Kahrolsun kapitalizm!


İran Devrimci Marksist Eğilimi (IRMT)