Navigation

On Binler Alevilerin Demokratik Taleplerini Haykırdı

“Eğitimde Gericileşmeye Karşı Laik, Bilimsel ve Anadilinde Eğitim ve Demokratik Yaşam İçin Dayanışma ve Birlik Mitingi” için on binler Kadıköy’de bir araya geldi. ABF, ADF, Eğitim-Sen, AVF ve PSAKD’nin çağrısıyla alanı dolduran kitleler, hükümetin Alevilerin taleplerini karşılamamasına ve baskıyı artırmasına karşı taleplerini haykırdılar.

Geçen ay 19. Milli Eğitim Şûrası 179 maddeden oluşan bir “tavsiye” kararı almıştı. Sözde tavsiye kararlarına göre din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfları da kapsayacak ve zorunlu olarak okutulacak. Ayrıca anaokullarında “değerler eğitimi” adı altında dini eğitim programına da yer verilecek. AKP hükümeti tarafından hayata geçirileceği aşikâr olan kararlarların alınması ve zorunlu din dersinin tepeden anti-demokratik bir şekilde tüm topluma dayatılmasını reddeden Alevi örgütlerine çeşitli siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri destek verdi.

UİD-DER: “Dinsel, Mezhepsel, Etnik Ayrımcılığa Son!”

Hiçbir ayrım yapmadan tüm ezilen ve horlanan kesimlerin demokratik haklarını savunan mücadele örgütümüz UİD-DER de mitingde yerini aldı. Dinsel, mezhepsel ve etnik ayrımcılığın son bulması; inançlarından ötürü kimseye baskı yapılmaması, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması; devletin, dini ve bir mezhebi tekeline alarak diğer inançlar üzerinde baskı kurmaması taleplerinin yükseltildiği UİD-DER kortejinden şu sloganlar haykırıldı: “Dillere, İnançlara Özgürlük”, “Dinsel Baskılara Son”, “Siyasal Yasaklar Kaldırılsın”, Zorunlu Din Dersine Hayır”, “Diyanet İşleri Kaldırılsın”, “Yaşasın İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği!”

“Dinsel, Mezhepsel, Etnik Ayrımcılığa Son” yazılı pankartla alana giren UİD-DER korteji ilgiyle karşılandı. UİD-DER’in haykırdığı pek çok slogana eşlik eden Alevi emekçileri, kortej çevresine gelerek teşekkür ettiler, örgütlü duruşumuzdan dolayı tebrik ettiler.

Devletin Alevisi Olmayacağız!

Miting programı saat 13.00’da zalim egemen sınıflara baş kaldırdıkları için yaşamını kaybedenler anısına saygı duruşu ile başladı. Program, semah gösterisiyle devam etti.

Miting programını tertip eden kurumların temsilcileri tek tek konuşarak kitleyi selamladılar, taleplerini haykırdılar. Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Fevzi Gümüş, Alevilere dönük sistematik asimilasyon politikalarını eleştirdi. Gümüş, “Aleviler olarak ayrıcalık istemiyoruz ama bize ayrımcılık yapılmasına da izin vermeyeceğiz” dedi.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca konuşmasında “eğitimde ve toplumda gericileşme politikalarına karşı, laik, parasız ve anadilde eğitim” talebine yer verdi.

Alevi Dernekleri Federasyonu (ADF) Genel Başkanı Rıza Eroğlu da Sünni inancına bağlı ibadethanelere hükümetin kaynak aktardığına dikkat çekerek, Alevi ibadethane ve dergâhlarının bulunduğu yapılardan kira alınmasına tepki gösterdi.

Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Remzi Akbulut ise şöyle konuştu: “Zorunlu din derslerinin kaldırılması, Cemevlerinin ibadethane olması. Demokrasi, özgürlük, haklarımız ve eşit yurttaşlık için buradayız.”

Beş federasyonun ortak açıklaması ABF Genel Başkan Yardımcısı Baki Düzgün tarafından yapıldı. Düzgün; hükümetin, 12 yıldır toplumun tüm ezilenlerinin taleplerini yok saydığını; bu talepler karşılanıncaya kadar mücadelenin süreceğini ifade etti. Eğitim ve dinsel baskı konularındaki talepleri sıralayan Düzgün, mitingi sahiplenen kitleyi selamlayarak konuşmasına son verdi.

Kitleye seslenen PSAKD Genel Başkanı Müslüm Doğan; “Alevi köylerine camii yapılması, Diyanet İşleri Başkanlığı ve zorunlu din dersi kaldırılsın” dedi. Doğan, “hep birlikte özgür, demokratik, laik bir ülke inşa edeceğiz” diyerek konuşmasını bitirdi.

Kürsüden kitleye seslenen liseli gençler, okullarında gördükleri dinsel baskının son bulması, laik ve anadilde eğitimin sağlanması talepleri için mücadele edeceklerini haykırdılar. 13 Şubat Cuma günü, tüm bu talepler için öğretmen ve öğrencilerin destek vereceği eğitim boykotunu duyurdular. 13 Şubatta kimsenin okula gitmemesi için çağrı yaptılar.

Aleviler üzerindeki baskının son bulması için alanı dolduran kitleler, “Karanlığa Teslim Olmayacağız”, “Devletin Alevisi Olmayacağız!” sloganlarıyla öfkelerini haykırdılar.

Miting, çeşitli sanatçıların müzik dinletileriyle devam etti.