Navigation

Devrimci Basın Susturulamaz!

Burjuvazi, düzenin pisliklerini ortaya seren sosyalist basını sürekli susturmaya çalışıyor. Sosyalist basın sansürleniyor, kapatma cezaları veriliyor, dergi ve gazete büroları basılıyor. Sosyalist basın emekçileri gözaltılar ve tutuklamalarla yıldırılmaya çalışılıyor.

Son olarak Kızıl Bayrak gazetesi bir aylık süreyle kapatıldı. Burjuva devlet sosyalist basına gözdağı vererek egemenlerin yalanlarının emekçilere teşhir edilmesinin önüne geçmek gayesindedir. Egemenler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da benzeri saldırıları yapmaktan geri durmayacaklardır. Hele ki kriz nedeniyle köşeye sıkıştıkça daha da saldırganlaşacaklardır. Patronlar sınıfına ve onların düzenlerine halel gelmemesi için, düzenin bekçileri gözlerini dört açmış etrafı kolluyorlar. İşsizler ordusunun her geçen gün büyüyen öfkesinin mücadeleye dönüşmesi ihtimali onların rüyalarını kaçırıyor.

Devrimci basına uygulanan baskılar, sansürler ve baskınlar burjuva medyada doğal olarak yansıtılmıyor. Burjuvazi yaşananları emekçi kitlelerin gözünden saklamak için kendi medyasını dilediği gibi yönlendiriyor.

Son birkaç yıldır çıkarılan her yasayla işçi sınıfının mevcut hakları biraz daha kırpıldı, kırpılıyor. Saldırılara karşı harekete geçen işçi kitleleri karşılarında sürekli olarak polisi ve onun yoğun şiddetini buluyorlar. Toplum polis terörüyle korkutulmaya ve sindirilmeye çalışılıyor. Sokak ortasında insanlar güpegündüz öldürülüyor.

Devrimci basına yapılan saldırılar gerçekte işçi sınıfına yapılmaktadır. Bundan dolayıdır ki, işçi sınıfı devrimci basının susturulması karşısında sessiz kalamaz. Devrimci basının susturulmasına karşı durmak için işçi sınıfının tüm örgütleri üzerlerine düşen görevi yapmalıdırlar. Yaşamın her alanına taşınan polis terörüne ve anti-demokratik yasalara karşı mücadeleyi yükseltelim!

Devrimci basın susmadı, susmayacak!