Navigation

Duyurular


Kemal Türkler’in Eşi Sebahat Ablamızı Kaybettik

DİSK’in kurucusu ve Maden-İş’in başkanı Kemal Türkler’in eşi Sebahat Türkler’i, yani Sebahat Ablamızı kaybettik. DİSK’e mücadele yolunu gösteren Maden-İş’ti; dürüst, namuslu ve işçi sınıfının mücadelesine kendini adamış Kemal Türkler ise Maden-İş’in genel başkanıydı. Sermaye sınıfı, işçi sınıfına gözdağı vermek ...

Saldırılar Sosyalist Basını ve Metal İşçilerini Yıldıramaz!

İşçilerin birliğini bozmak, azimlerini kırmak ve aralarına kuşku tohumları ekmek için, onbinlerce metal işçisini sarmış olan bu mücadeleyi "terörist" bir kışkırtmaymış gibi sunmaya yelteniyorlar. Bu safsataya sözümona inandırıcılık kazandırmak için Metal İşçileri Birliği (MİB) ve Kızıl Bayrak'a yönelik kanunsuz ev ...

IRMT’nin Marksist Tutum’a 1 Mayıs Mesajı

Mevcut duruma ilişkin tam bir gerçekçilik ve gelecekte sınıfsız bir toplum kurma konusunda alabildiğine iyimserlik ruhuyla, daha yakın işbirliği içinde Türkiye’de, İran’da ve ötesinde Bolşevik-Leninist partiler inşa etme umuduyla, size en sıcak 1 Mayıs selamlarımızı gönderiyoruz.

IRMT’s May Day Message to Marksist Tutum

In this spirit of full realism about the current situation, and abundant optimism about building a classless society in the future, we send you our warmest May Day greetings in the hope of closer collaboration in building Bolshevik-Leninist parties in Turkey, Iran and beyond.

IRMT’ye 1 Mayıs Mesajı

Enternasyonal birlik ve dayanışma içinde yükselteceğimiz devrimci mücadeleyle, insanın insana kul edildiği bu sömürü düzenini elbet yıkacak ve sınıfsız, sömürüsüz bir dünya kuracağız. Siz İranlı yoldaşlarımızı, 1 Mayıs’ın dünya işçi sınıfını tek ses, tek yürek olarak birleştiren mücadele ruhuyla ve devrimci ...

Anadolu Yoksullarının “İnce Memed”ini Kaybettik!

Edebiyatın Türkçe söyleyen büyük ustası Yaşar Kemal hayata gözlerini yumdu. 90 yılı aşan ömründe Anadolu’nun yoksul insanları ile hemhal olan, onların acılarını, korkularını, mutluluklarını, cesaretlerini anlatan romanlar, hikâyeler yazan Yaşar Kemal, uzun süredir yoğun bakımda yattığı hastanede yaşamını yitirdi. ...

HDP MYK: Silahlı Saldırıyla Diyalog Kurulmaz…

Lice’de ordu tarafından halkın üzerine ateş açılarak Mehdin Taşkın adlı genç Kürt işçinin katledilmesini lanetliyor, konuyla ilgili HDP açıklamasını yayınlıyoruz.

Doğan Tarkan Sonsuzluğa Uğurlandı

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi eski genel başkanı Şevket Doğan Tarkan, 25 Aralıkta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Tarkan’ı son yolculuğuna ailesi, mücadele arkadaşları, yoldaşları, sosyalist çevreler, aydınlar, sanatçılar, HDP eş başkanları ve milletvekilleri uğurladı.

Devrimcilere Karşı Devlet Terörü Sürüyor

Kapitalist sistemin gerçek yüzünü işçi sınıfına anlatmak için çalışan devrimciler polis terörüyle yıldırılmaya çalışılıyor. Bugüne dek pek çok devrimci işçi, işçi mahallelerinde, fabrikalarda, gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı, tutuklandı. Hatta sokak ortasında polis kurşunu ile katledildi. Alaattin Karadağ da 2009 yılının Kasım ayında sokak ortasında polis kurşunu ile katledilmişti.

Sosyalistler Üzerindeki Devlet Terörüne Son!

10 Mart sabahı devletin kolluk güçleri tarafından 6 ilde eş zamanlı olarak, Atılım Gazetesi, ESP büroları, BEKSAV ve çeşitli evlere yapılan baskınlarda yaklaşık 60 sosyalist gözaltına alındı. Polis, baskın yaptığı büro ve evlerde bulduğu her türlü evraka el koydu.

Devrimci Basın Susturulamaz!

Kızıl Bayrak gazetesi bir aylık süreyle kapatıldı. Burjuva devlet sosyalist basına gözdağı vererek egemenlerin yalanlarının emekçilere teşhir edilmesinin önüne geçmek gayesindedir. Egemenler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da benzeri saldırıları yapmaktan geri durmayacaklardır. Hele ki kriz nedeniyle köşeye sıkıştıkça daha da saldırganlaşacaklardır. Patronlar sınıfına ve onların düzenlerine halel gelmemesi için, düzenin bekçileri gözlerini dört açmış etrafı kolluyorlar. İşsizler ordusunun her geçen gün büyüyen öfkesinin mücadeleye dönüşmesi ihtimali onların rüyalarını kaçırıyor.

Eksen Yayıncılığa Polis Baskını

Burjuvazinin yalan perdesini aralayıp, gerçekleri işçi sınıfına ulaştırmaya çalışan devrimci basına karşı baskılarınsa sonu gelmiyor. 18 Şubat sabahı herhangi bir gerekçe göstermeden Eksen Yayıncılığa baskın düzenleyen polis, yayınevi çalışanı Ferdi Özmen’i yaka paça gözaltına alıp 2 saat boyunca yine hiçbir gerekçe göstermeden alıkoydu.

Marksizm İçin Atan Bir Kalp Durdu!

Yaşamını Marksizmin savunusu için enternasyonal düzeyde mücadeleye hasretmiş olan yoldaş Phil’in ölüm haberi hepimizi derin bir kedere sürüklemiş bulunuyor. İnsanın fiziksel yaşamını sonlandıran ölüm, Phil Mitchinson’u erken yaşta aramızdan ayırdı. Daha nice yıllarını mücadeleye verecek olan bir yoldaşın kalbine ...

TED GRANT’ın Ardından

94 yaşında yaşama veda eden Ted Grant’ın ölüm haberini almış bulunuyoruz. İşçi sınıfının kurtuluşu için yürütülen mücadelede uzun yıllar boyunca dimdik ayakta kalan Ted’i son kez sevgiyle kucaklıyoruz. Türkiye’de, insanlık açısından anlamlı bir ömür sürdüren sevgili insanlar için söylediğimiz bir söz vardır: ...

Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER) Üyelerinden Mektup

İşçi Özeğitim Gruplarının, çeşitli sektör ve kesimlerden sendikalı-sendikasız, işli-işsiz işçiler arasında yıllardır yürüttüğü çalışmaların ürünü olarak kurulan UİD-DER’i yürekten kutluyor ve devrimci coşkumuzla selamlıyoruz. İnanıyoruz ki UİD-DER, işçi sınıfının uluslararası dayanışma, mücadele ve birlik azminin güçlendirilmesi yolunda yürüteceği kararlı ve sebatlı çalışmalarla mücadelenin yükseltilmesine katkıda bulunacaktır.

Letter from Members of the Association of International Workers' Solidarity (UID-DER)

With all our revolutionary fervor we celebrate and greet the UID-DER, which has been founded as a product of the work carried on for many years by the Workers Self-education Groups (WSEG) among workers from various industries and layers, among both unionists and non-union workers as well as employed and unemployed workers. We believe that the UID-DER will help to raise the level of struggle by its determined and persistent work carried on with the purpose of strengthening the resolve of the working class for international solidarity, struggle and unity. In reply to their letter in which they shared their excitement and happiness with us for the launching of their association, we extend our thanks to the UID-DER on behalf of all collaborators of Marksist Tutum and readers, and wish them ...

Pakistan Depremi: Keşmirli İşçiler İçin Yardım Çağrısı

Pakistan Sendikaları Savunma Kampanyası (PTUDC)

Marksist Tutum dergisi çıktı

İşçi sınıfı hareketi içinde gerçek anlamda enternasyonalist bir çizginin yerleştirilmesi hedefiyle yayın hayatına başlayan aylık Marksist Tutum dergisini devrimci duygularla selamlıyoruz. Aşağıda derginin içinde yer alan yazıların başlıklarını ve Çıkarken adlı yazıyı yayınlıyor ve burada belirtilen ...

1 Mayıs'ta Alanlara!

Kitaplarımız

Our books

Çeviri Kitaplar

e-broşürlerimiz

 • Elif Çağlı
  "İşçi sınıfının mücadele tarihi, yaşam çizgisini ölümüne dek devrimci temelde sürdürmeyi başaran olumlu örneklerin yanı sıra, tam bir soysuzlaşma anlamına gelen olumsuz örnekleri de içeriyor. Tarih gerçekten öğrenmek isteyenler için ibret vericidir."
  Elif Çağlı, bu broşürde, reformist ve oportünist siyasal anlayışların kökeni ve günümüzdeki görünümlerini ele alıyor.
 • Elif Çağlı
  "Marksizm, insanlık tarihini bilimsel temellerde çözümleyebilmenin de yolunu açan bir dünya görüşüdür. Bu yolda ilerleyebilmek için, onun insan toplumlarının gelişim sürecine dair sunduğu tarihsel ve diyalektik materyalist bakış açısını lâyıkıyla kavramak gerekiyor. Özetle, işçi sınıfının devrimci mücadele yolunu aydınlatabilmek, kapitalizmin reel durumunu anlamak ve toplumsal yaşama, tarihe dair çözümlemeler yapabilmek ...
 • Elif Çağlı
  "Devrim isteyen onun aracını da yaratmak zorundadır". Elif Çağlı, beş kapsamlı makalesinden oluşan bu derlemede, işçi sınıfının devrimci partisi sorununu ele alıyor. Sınıfın devrimci örgütlenmesinin hem yerel hem de enternasyonal düzlemde inşasında izlenmesi gereken yola ışık tutuyor.
 • Elif Çağlı
  Elif Çağlı'nın üç kapsamlı makalesinden oluşan Devrimci Marksizm broşürünü okuyucularımıza sunuyoruz. İdeolojik ve teorik mücadelenin önemini vurgulayan bu makaleler, sınıf hareketinden kopuk yaklaşımların nasıl bu alanda da Marksizm dışı eğilimlere yol açtığını sergilemekte ve böylelikle sınıf temelinde bir devrimciliğin belirleyici önemine dikkat çekmektedir. Teori ve pratiğin örgütlü birliği vurgusu bu açıdan sorunun özüne ışık ...
 • Ezgi Şanlı
  Binyıllardır kadına vurulan prangaların yükünü atmak, zincirleri kırmak, bu zincirlerin yara tutmuş, nasırlaşmış izlerini silmek, zincir vuranların karşısına dikilmek elbette kolay değildir. Ama tarihin en karanlık dönemleri bile ezilen sınıfların kadınlarının bu zorluklarla baş etmeyi göze almaktan kaçmadığı, erkeklerle birlikte sömürüsüz, eşitlikçi bir toplum için mücadele ettiği, dişe diş savaştığı örnekler barındırır. Köle ...
 • Mehmet Sinan
  Mehmet Sinan'ın iki kapsamlı makalesinden oluşan Türk Solu ve Sınıf Devrimciliği broşürünü okuyucularımıza sunuyoruz. Marksizm ve Türk Solunun İdeolojik Geleneği ve Proleter Sınıf Temelinden Yoksunluk! başlıklarını taşıyan bu makaleler, Türkiye sosyalist hareketinin doğuşu ve gelişimini ve ona damgasını basan temel siyasal-teorik eğilimleri sergiliyorlar. İdeolojik yanlışlarının yanısıra Türkiye sosyalist hareketinin işçi ...
 • Marksist Tutum
  Elif Çağlı ve Mehmet Sinan'ın iki kapsamlı makalesinden oluşan Gelecek Sosyalizmindir broşürünü okuyucularımıza sunuyoruz. Manifesto'nun Sönmeyen Ateşi; Gelecek Sosyalizmindir başlıklarını taşıyan bu makaleler, Marksizmin doğuşunu ve kapitalizmin günümüze gelene kadarki serüvenini ele alıyor. Bu sömürü düzeninin insanlığa yaşattığı duruma ve ondan kurtuluşun temellerine ışık tutuyor.
 • Elif Çağlı
  Elif Çağlı'nın üç makalesinden oluşan Düzenin Otoriterleşmesi broşürünü okuyucularımıza sunuyoruz. Demokrasi ve Plütokrasi; Otoriterleşme ve İdeolojik Aygıtların Rolü; Faşist Tırmanışa Karşı Mücadeleye başlıklarını taşıyan bu makaleler, günümüzde kapitalizmin ve burjuva demokrasisinin çürümüşlüğünü, bu demokrasilerin bağrından otoriter rejimlerin doğuşunu ve ona karşı mücadelenin temel önemdeki yanlarını ele alıyor.
 • Elif Çağlı
  Kapitalizmin tarihsel krizine bağlı olarak dünya ölçeğinde yayılan otoriterleşme ve emperyalist savaş koşulları, işçi sınıfı devrimcilerinin önüne olağan dönemlere kıyasla çok daha ağır görevler koyuyor. Tarihin bu tür kesitleri, devrimci inanç ve iradenin, örgütsel bağlılığın sınandığı dönemlerdir. Böylesi dönemlerde, işçi sınıfının mücadele tarihindeki ilham verici örnekleri hatırlamak ve en zor koşullara meydan okuyarak devrimci ...
 • Mehmet Sinan
  Günümüz koşullarında Erdoğan’ın empoze etmeye çalıştığı bu devlet ideolojisi, dincilikle milliyetçiliği kaynaştırmaya çalışan bir ideolojidir. Peki ama bunu neden yapıyor Erdoğan? Çünkü “dinci oylar” onu başkanlığa taşımaya henüz yetmiyor da ondan! O nedenle de şimdi Erdoğan, kafası Türkçülükle, milliyetçilikle bulandırılmış olan MHP seçmenlerinin oylarına göz dikmiş durumdadır. Dolayısıyla, Erdoğan’ın milliyetçi söylemlerinin dozunun giderek ...
 • Elif Çağlı
  Alt-emperyalizm konusu, emperyalizm ya da küreselleşme olgularının kavranışındaki farklılıkların uzantısı olan tartışmalı yönler içeriyor. Kapitalizmin sömürgeci aşaması ile emperyalist aşaması arasındaki ayrımın görmezden gelinmesi temel yanlışlardan biridir.
 • Utku Kızılok
  Bolşevik Parti’ye temel özelliklerini kazandıran ve işçi sınıfının iktidarı için çarpışmanın sorumluluğunu alarak tarihsel rolünü oynamasını sağlayan Lenin’dir. Tarihsel deneyim incelendiğinde görülecektir ki, Lenin olmasaydı Ekim Devrimi zafere ulaşamazdı. Diyalektik düşünmeyen darkafalılar, buradan yürüyerek parti ve önderlik sorununu lidere indirgediğimizi söyleyebilirler, ama gerçek böyle değildir. İşçi sınıfı ile onun komünist öncüleri, ...
 • Elif Çağlı
  Kapitalizmin günümüzde yaşanan sistem krizi 1929 Büyük Depresyon dönemini bile aşan bir derinlik ve yaygınlıkta seyrediyor. Bu kriz burjuva ideologların uzun bir dönem boyunca kapitalist düzenin geleceğine dair çizdikleri pembe tabloları da paramparça ediverdi. İçinden geçtiğimiz dönemde özellikle belirli bölgelerde art arda patlak veren emperyalist yeniden paylaşım savaşları, “artık savaşlar dönemi geride kaldı, dünya bir barış dönemine ...
 • Mary Harris Jones
  İşçi sınıfı mücadele tarihinde haklı bir yer etmiş Jones Ana’nın mücadele deneyimleriyle dolu özyaşamöyküsü hiç şüphesiz dünya işçi sınıfı yazınının anlamlı bir parçasını oluşturmaktadır. O nedenle sadece tarihsel değil, günümüz kapitalizminin dayattığı koşullar açısından güncel bir anlamı da olan bu özyaşamöyküsünü Türkçeye kazandırmanın ve okuyucuya sunmanın Türkiye’deki işçi sınıfı yazınına ve mücadelesine bir katkı olacağını ...
 • Elif Çağlı
  Alman devriminin yiğit önderleri Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht 15 Ocak 1919’da karşı-devrimin kanlı saldırısıyla katledildiler. Ekim Devriminin önderi Lenin’i 21 Ocak 1924’te yitirdik. Türkiye komünist hareketinin Onbeşleri Mustafa Suphi ve yoldaşları ise, 28 Ocak 1921’de burjuvazinin kalleşçe planlarıyla Karadeniz’in sularında öldürüldüler.
 • Elif Çağlı
  Kelimenin gerçek anlamında anti-kapitalist bir gençlik hareketinin gelişebilmesi için, bugün sınıfsal ayrımları yansıtan ideolojik farklılıkların üzerinin örtülmesine değil, tam tersine ideolojik bir netleşmeye ihtiyaç var. Örneğin günümüzde anarşizm daha ziyade burjuva karakterli unsurlar tarafından gelgeç bir radikalizm türü olarak benimsenip öğrenci hareketine yansıtılıyor. Özünde milliyetçi olan sözde bir anti-emperyalizmin çıkmaz ...
 • Marksist Tutum
  Kapitalizm insanlığa cehennemi yaşatıyor. Bir avuç kapitalistin saltanatı, gezegeni dolduran milyarlarca insanı, açlığın, yoksulluk ve yoksunluğun, işsizliğin, inanılmaz bir eşitsizlik ve adaletsizliğin, kanlı savaşların, zulüm ve işkencenin, dibi gelmez bir çürüme ve yabancılaşmanın pençesinde kıvrandırıyor.

Kısa Okur Mektupları

Takip et