Ekim Devrimi
Karanlık Dönemlerde Mücadele Deneyimleri
Sistem Krizi ve 3. Dünya Savaşı
kkvdd.png
2 Kasım 2003
Tarih Bilinci Yayınları
tarihbilinci@hotmail.com

Tarih Bilinci Broşürleri: 2

Birinci Baskı: Haziran 2004

İkinci Baskı: Ocak 2012

İlgili kitap ve broşürler

Takip et

Kapitalizmin Krizleri ve Devrimci Durum

Elif Çağlı

2 Kasım 2003


İÇİNDEKİLER


Günümüzdeki Kriz ve Boşa Çıkan Hayaller

Kapitalizm Sınai Çevrimler Temelinde Yol Alır

Kar Oranının Düşme Eğilimi Yasası

Krizin Şiddetlenmesinde Kredi Mekanizmasının Rolü

Krizler Kapitalist Üretim Tarzının Doğasından Kaynaklanır

"Uzun Dalgalar" Tartışması

Kapitalizmin Uzun Dönemli Gelişme Eğrisi

Yeni Dönem

Kapitalizm Krizlerinin Sonucunda Kendiliğinden Çökmez

Krizle Devrim İlişkisi

Reformizm Kapitalizme Can Verir

Devrimin Nesnel ve Öznel Koşulları

Örgütlü Mücadelenin Yakıcılaşan Önemi