Navigation

Oportünizm ve Reformizm Üzerine

Yazıcı içinYazıcı içine-postayla göndere-postayla gönder

"İşçi sınıfının mücadele tarihi, yaşam çizgisini ölümüne dek devrimci temelde sürdürmeyi başaran olumlu örneklerin yanı sıra, tam bir soysuzlaşma anlamına gelen olumsuz örnekleri de içeriyor. Tarih gerçekten öğrenmek isteyenler için ibret vericidir."

Elif Çağlı, bu broşürde, reformist ve oportünist siyasal anlayışların kökeni ve günümüzdeki görünümlerini ele alıyor.


Reformizm Üzerine (3 Ocak 2006)

Tehlikeli Bir Eğilim: Oportünizm (23 Aralık 2006)

Enternasyonal Alanda Menşevizmin Yansımaları (Ocak 2008)

Bir Oportünistin “Marksizm ve Devlet” Sorununa Yaklaşımı (Mart-Nisan 2010)