Navigation

Ulusal Sorun Üzerine Perspektifler

Katalan Federasyonu

23 Nisan 1931


Katalan Federasyonu, genel İspanyol komünist örgütlenmesine girmeye uğraşmalıdır. Katalonya öncüdür. Ancak bu öncü, proletaryayla ve daha sonra tüm İspanya köylülüğüyle birlikte yürümezse, Katalan hareketi olsa olsa Paris Komünü tipinde görkemli bir serüven olarak sonuçlanır. Katalonya’nın özel konumu bu yöne gidiyor. Ulusal çatışma, buharı öylesine kızıştırabilir ki, Katalan patlaması, bir bütün olarak İspanya’daki durum ikinci bir devrim için olgunlaşmadan çok önce meydana gelebilir.

Eğer Katalan proletaryası ulusal mayanın etkisi altında kendisini tüm İspanya proletaryasıyla güçlendirme şansını yakalamadan önce kesin bir mücadelenin içine çekilmesine izin verirse, bu en büyük tarihsel talihsizlik olurdu. Sol Muhalefet’in gücü ancak, Madrid’de olduğu gibi Barselona’da da, tüm bu sorunları tarihsel bir düzeye yükseltmekte yatabilir ve yatmalıdır. (...)