Navigation

Aralık 2011 tarihli yazılar

Kürt Halkı Üzerine Bomba Yağdırıldı: 36 Ölü

Bu katliam AKP hükümeti tarafından yeniden azdırılan savaş politikalarının kaçınılmaz bir sonucudur. İçişleri Bakanının şiirde, resimde, güzelleştirme derneklerinde bile “terör” gördüğü faşist zihniyetle hareket edildiği sürece, bu katliamların sayısı da kapsamı da büyüyecektir. Bütün bölgeyi ateşe verebilecek olan bu politikalara derhal son verilmeli ve Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı tanınmalıdır.

Tutuklanan Basın Emekçileri Derhal Serbest Bırakılsın!

AKP hükümeti, Kürtleri, sosyalistleri ve genel olarak toplumsal muhalefeti susturarak içeride ve dışarıda izlediği politikalara tepki gösteren kesimleri pasifize etmeye çalışıyor. Burjuva medya ise, hükümete yedeklenerek onlarca gazetecinin tutuklanması karşısında üç maymunu oynuyor. Gerçekleri emekçilere ulaştıran sosyalist ve Kürt basını susturulmaz! Tutuklanan sosyalist ve Kürt basın emekçileri derhal serbest bırakılmalıdır!

12 Eylül Faşizminin Mengeleleri

Ruhunu kapitalist kâr düzenine satmış sözde bilim adamları aracılığı ile yüzlerce devrimci tutsak üzerinde “zihin kontrolü ve yönlendirmesi” deneyleri yapıldı. Bunun yanı sıra, henüz patenti alınmamış ilaçlar, radyoaktif elementler yine devrimci tutsaklar üzerinde denendi. Mamak, Metris, Erzurum gibi dönemin cezaevlerinde işkenceci doktorlar, bir insanın falakaya ne kadar dayanabildiğini, ortalama kaç cop vurulması gerektiğini devrimci tutsaklar üzerinde test etmiştir. Cezaevlerinde kobay olarak kullanılan, üzerlerinde çeşitli deneyler uygulananların unutamadığı bir isim de Turan İtil.

Milli Eğitim: Irkçı Devletin Asimilasyon Yuvası

Milli Eğitim sistemi düzenin baskıcı, ırkçı, tekçi, asimilasyoncu yapısını yansıtıyor. Eğitim sistemi, genç nesillerin beynini yıkayarak sömürü düzeninin çıkarları doğrultusunda şekil vermenin temel araçlarından biridir. Devlet, egemenlerin düzenini sorgulayamayan ve eleştiremeyen, bilim dışı zırvalıklarla ve yalanlarla beyni dumura uğratılmış kuşaklar yetiştirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Bir Kişi Daha “Yanlışlıkla” Öldürüldü!

Kürt coğrafyasında kanlı askeri operasyonlar devam ediyor. Her akşam haber bültenlerinde bu operasyonlarda çok büyük “başarılar” elde edildiği söyleniyor ve Genelkurmay’dan servis edilen haberler veriliyor.

11. Yılında 19 Aralık Katliamı

19 Aralık 2000 tarihi, Türkiye burjuvazisinin en kanlı katliamlarından birine işaret ediyor. Devlet, o tarihte 20 cezaevine birden saldırı düzenlemiş, siyasi tutsakların saldırılara direnmesi üzerine operasyon günlerce sürdürülmüş, dört duvar arasına hapsedilen devrimcilerin üstüne kurşunlar, kimyasal gazlar, bombalar yağdırılmıştı. Saldırıda 30 siyasi tutsak katledilmiş, sağ kalanlarsa F tipi cezaevlerine nakledilmişti.

Mücadelemiz Sömürü Düzeni Son Bulana Dek Sürecek

Gece uyandım, dışarısı karanlıktı. İki katlı ranzanın alt katındaydım. Koğuşun ışıkları her zamanki gibi açıktı. Saatim üç kırkı gösteriyordu. Benim saatim on dakika ileriydi. Yıllar önce işe geç kalmamak için saatimi on dakika ileri almıştım. Yani saat üç buçuktu. Yedi buçuk ay önce tutuklandığımda da düzeltmemiştim saati. Saatin takvimi 19 Aralık gününü gösteriyordu.

Kürt Basınına Devlet Zorbalığı

AKP hükümetinin “KCK operasyonu” adı altında sürdürdüğü baskı ve gözaltı terörü devam ediyor. Milletvekilleri, siyasetçiler, sendikacılar, belediye başkanları, aydınlar, avukatlar, öğrenciler, hapsedilerek susturulmaya çalışılıyor. Bu anti-demokratik, baskıcı uygulamaların son ayağı basın alanı oldu. 20 Aralık günü, evlere ve basın bürolarına yapılan baskınlarda Kürt basın-yayın organlarında çalışan 58 kişi gözaltına alındı.

Sendikalar Kanunu Değişiyor, Sendikalar Ne Yapıyor?

Çalışma Bakanlığının hazırladığı Toplu İş İlişkileri Kanunu taslağı büyük olasılıkla yasalaşacak. Yine büyük olasılıkla, bu süreçte gündemde olan "Ulusal İstihdam Stratejisi" ve kıdem tazminatının fona devredilmesi saldırıları da meclisten geçecek. Yani Türkiye işçi sınıfı açısından önümüzdeki dönem, örgütlenme ihtiyacının daha fazla duyulacağı bir dönem olacak. Bu nedenle, patronların örgütlü saldırılarına, Meclisten tek tek geçen saldırı paketlerine bakıp da her şeyin bittiğini düşünmek doğru değildir. İşçi kitlelerinin tüm haklarının elinden alındığı ve örgütlenmenin önüne çok ciddi engeller dikildiği doğrudur. Ancak nihayetinde yasalar Allah kelamı gibi değişmez şeyler değildir. Burjuva parlamentolarının sürekli değiştirdiği yasaları, mücadele eden işçi sınıfı elbette ki değiştirebilir.

Burjuvazi “Terörle Mücadele” Adı Altında Saldırıyor

Hedef, başta devrimci işçi sınıfı olmak üzere her türlü düzen veya rejim karşıtı örgütlü hareketlerdir. “Terörle mücadele” yasasının varlığı işçi sınıfının örgütlenme ve mücadelesinin önünde büyük bir engeldir. Burjuvazi daha da şiddetlenecek olan sınıf mücadelesine hazırlanmakta, işçi sınıfının kolunu kanadını kırarak güçlü bir pozisyon elde etmeye çalışmaktadır. TMY ve benzeri yasaların kaldırılması için işçi sınıfının mücadele etmesi ve burjuvazinin saldırılarına karşı hazırlık yapması, örgütlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde “terörle mücadele” adı altında tüm dünyada emperyalist sistemin terörü daha da yoğunlaşacaktır.

Susurlukçu Cinayet Şebekesi Serbest!

Burjuva mahkemeler elbette bu düzenin pisliklerini temizleyemezler, cinayet şebekelerini yargılayamazlar. Gözleri önünde Kürt halkının, devrimci ve sosyalistlerin kanını akıtan devlet birimlerinin işlediği somut suçları görmezden gelerek cinayetleri “soyut” iddialar kapsamına sokarlar. Sınıf mücadelesindeki ya da burjuva kapışmadaki konjonktürel duruma bağlı olarak, alabildiğine sınırlı sayıda olmak üzere, tek tek askerler, polisler, bürokratlar tutuklanıp, göstermelik cezalara çarptırılabilirler.

Yetenek Sizsiniz!

Tek tek ele aldığımızda çok yetenekli kişilerin olduğu ortada. Her bireyin kendine özgü bir yeteneği var. Ama bir de, açlık sınırının 900 TL olduğu günümüzde 659 TL ile yaşamlarını sürdürmeye çalışanlar var ve kimse bu mucizeye ödül vermiyor.

Hopa Davası İçin Binler Ankara Adliyesi Önünde Toplandı

Demokratik taleplere kulaklarını tıkayan AKP hükümeti, en ufak muhalif sesi bastırmak için elinden geleni yapıyor. Öğrenci gençliğin, devrimcilerin, emekçilerin mücadele alanlarında olmasını kabul edemiyor ve gaddarca saldırıyor. Son dönemde binlerce Kürt siyasetçi, devrimci, demokratik hak savunucusu sudan bahanelerle “terör” kapsamında tutuklandı ve tutuklamalar devam ediyor. Buna karşı toplumsal muhalefetin yükseltilmesi gerekiyor. Hopa davasında da görüldüğü gibi toplumsal muhalefet burjuva yargı sürecini bile etkileyebilecek güce sahiptir. Yeter ki güçlü mücadele örgütlenebilsin.

AKP Baskı Politikalarına Sarılıyor

AKP’nin statükocu ve darbeci Kemalist güçlere yönelik hamle ve baskıları ile Kürtlere, işçilere ve sosyalistlere yönelik baskılarını aynı kefeye koymak bir başka sorunlu eğilimdir. Anılan burjuva kesimlere bir tür ilericilik vehmeden bir anlayışın sakat yaklaşımı söz konudur burada. Oysa devrimciler bu ayrımı kesin bir biçimde yapmalıdırlar. AKP her şeyi aynı çuvala koymaya çalışsa da, devrimciler buna ısrarla karşı durmalıdır. Bu baskıları aynı çerçeveye yerleştirmek, AKP ile aynı ipte dans etmektir ve bu devrimci sosyalistlerin işi olamaz. Sol maskeli kimi Ergenekoncular bunu yapmaya çalışarak arada Ergenekoncuları da mağdur ve mazlum konumuna sokmaya çalışıyorlar. Bu tuzağa asla düşülmemelidir.

Depremin Kabarttığı Rant İştahı

Konut üretimini ve pazarlamasını son derece kârlı bir sektör haline getiren burjuvazi, bankaları, emlak şirketleri, inşaat firmaları ve bizzat devleti aracılığıyla, “herkesin ev sahibi olabileceği yanılsamasını” alabildiğine körüklemektedir. Oysa kapitalist sistemde “herkesin ev sahibi olması”, gerçekleşmesi olanaksız bir düştür. Kapitalizm engeli kaldırıldığında ise barınma sorununun çözümünün önünde herhangi bir maddi engel kalmayacaktır.

Jones Ana

Bölüm 9 -­ Batı Wirginia’da Cinayet

Jones Ana'nın özyaşamöyküsünün 9.bölümü

Tunus ve Mısır Seçimleri: Kitlelerin Hayalleri Sandığa Sığacak mı?

Kuzey Afrika’yı ve tüm Ortadoğu coğrafyasını sarsan kitle ayaklanmalarını başlatan Tunuslu ve Mısırlı emekçiler, çok önemli deneyimler yaşıyorlar ve kendi deneyimlerinden öğreniyorlar. Seçimler de bu sürecin önemli bir evresini oluşturuyor.

Türk-İş Kongresi, Sendikal Bürokrasi ve İşçi Sınıfı

Bununla birlikte, Sendikal Güç Birliği Platformu’nu meydana getiren şu ya da bu sendika yönetiminin niteliğinden ve bu platformu oluşturan sendikacılar arasındaki farklılıklardan bağımsız olarak, açıklanan bildiride dile getirilen hususlar anlamlıdır. Bu bildiride sendikal hareketin kan kaybettiğine, güçsüzleştiğine ve güvensizleştiğine dikkat çekilerek; sendikaların demokratikleştirilmesinden, tabanın söz ve karar sahibi olmasından, emeğin hakları için siyasal alana müdahaleden ve bu kapsamda sosyal-siyasal platformlar yaratmaktan, işçiler arasında mesleki ayrımlara son veren birleşik bir mücadeleden, sınıf dayanışmasından, işçi sınıfına dönük saldırılara karşı durulacağından, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi için mücadele edileceğinden söz edilmektedir. Tüm bu hususlar önemlidir ve bunların hayata geçirilebilmesi için kapsamlı bir mücadele vermek gereklidir.

Modern Emperyalist Egemenlik ve İslami Köktencilik

İranlı Marksistler Murad Şirin ve Maziar Razi’nin Committee for Marxist Revival web sitesinde yer alan “Modern Imperialist Domination and Islamic Fundamentalism” başlıklı yazısından yaptığımız çeviriyi birkaç kısaltmayla yayınlıyoruz.

“Türkiye Diyarbakır Cezaevi Gerçeğiyle Yüzleşiyor” Sempozyumu

"Türkiye Diyarbakır Cezaevi Gerçeğiyle Yüzleşiyor" başlıklı sempozyumun üçüncüsü 3 Aralıkta İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. İlki Diyarbakır'da, ikincisi Ankara'da gerçekleştirilen sempozyumun son oturumunda sonuç bildirgesi açıklandı.

Dersim Katliamı ve Tayyip’in “Özrü”

Burjuvazinin iki kanadı yaşanan katliam çerçevesinde kapışadursun, biz asıl gerçekleri görmeliyiz. Erdoğan’ın devlet adına Dersim halkından özür dilemesi asla yeterli değildir. Resmi belgeler açılarak katliam hakkındaki tüm gerçekler açığa serilmeli ve Dersim halkına maddi tazminat ödenmelidir.

Dersim Özrü ve Onuru Kurtarma Meselesi!

Kürt halkını ezen burjuva devlet diğer yandan işçi ve emekçilere saldırmaktan da geri durmuyor. Halkların katili olan burjuva düzen, işçi ve emekçilerin hayatını da cehenneme çeviriyor. Siyasal ve ekonomik haklar budanıyor. Toplum bir bütün halinde burjuva rejimin darbelerine maruz kalıyor. Bu abluka Kürt ve Türk emekçilerin ortak mücadeleleriyle parçalanacak. Gerçek insanlık onurunu kurtaracak olan işçi sınıfının devrimci mücadelesidir.

Behind Erdoğan’s Dersim Apology

Prime Minister Erdoğan admitted in a speech that the Turkish state has made a massacre in Dersim in 1937-8. Showing some official documents from state archives Erdoğan said that there were 13.806 persons killed, more than ten thousand deported and thousands of little girls forcibly taken and raised by army officers. He claimed that as government they were coming to terms with the past and shedding light into dark corners of history, adding that “if there is need for an apology on behalf of the state, if there is such a practice in the books, then I would apologise and I am apologising.”

Devlet Süründürdü, Patron Öldürdü!

Latif Badur’u, 2004 yılında cezaevinde birlikte kaldığım arkadaşım Yasin’le mektuplaşmalarından tanıdım. Hücre arkadaşım Yasin, Batmanlı bir Kürttü.

Doğal Olmayan Ölümlerin Sorumlusu Kim?

21. yüzyıldayız. Teknoloji ve bilim öylesine ilerledi ki takip etmek mümkün değil. İnsan hareketlerine yaklaşabilen robotlar yapılıyor, binlerce kilometre uzaklığı vurabilen silahlar üretilebiliyor. Tıp o kadar ilerledi ki kalbi durdurmadan kalp ameliyatları yapılması artık bizi şaşırtmıyor bile. Bu gelişmelere her gün yenileri ekleniyor. Peki, ekleniyor da ne oluyor?