Navigation

Temmuz 2009 tarihli yazılar

Alt-Emperyalizm Üzerine: Bölgesel Güç Türkiye

Alt-emperyalizm konusu, emperyalizm ya da küreselleşme olgularının kavranışındaki farklılıkların uzantısı olan tartışmalı yönler içeriyor. Kapitalizmin sömürgeci aşaması ile emperyalist aşaması arasındaki ayrımın görmezden gelinmesi temel yanlışlardan biridir.

Proleter Sınıf Temelinden Yoksunluk!

Sınıf mücadelesinin gerektirdiği çetin devrimci görevleri üstlenmeyi gönüllü olarak kabullenen ve bunun gerektirdiği devrimci yaşam tarzını içtenlikle benimseyen Marksist devrimciler için, enternasyonalist komünist nitelikte bir devrimciler örgütünün inşası görevinin ne denli önemli olduğu açıktır. İşçi sınıfının tarihsel çıkarları uğruna mücadeleyi göze almış ve kendini her bakımdan bu göreve hazırlamış sağlam bir devrimciler örgütü yaratılmaksızın, ne işçi sınıfının öncüsünün devrimci-komünist tarzda eğitilip örgütlenmesi, ne de sınıfa dayanan uzun soluklu, devrimci-komünist bir çalışmanın lâyıkıyla yürütülebilmesi mümkün olacaktır! Bunlar olmadığı takdirde ise, o hep sözü edilen ve arzulanan, gerçekten devrimci bir proletarya partisinin Bolşevik-Leninist temellerde inşası başarılamayacaktır. Bugün işçi sınıfı içinde anlamlı bir çalışma yürütmeyi ve sınıf içinde devrimci çekirdekler oluşturmayı önüne temel görev olarak koymayan örgütlenmelerin, bir süre sonra kendi içlerine kapanmaları ve küçük-burjuvaca vıdı vıdılarla tekrar tekrar bölünmeleri ve kendilerini yiyip tüketmeleri kaçınılmaz bir “kader” olacaktır!

Hemşirelerin Sorunları

Her yıl, hemşirelik mesleğinin kurucusu kabul edilen Florance Nightingale’in doğduğu gün olan 12 Mayıs, Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs arası da Hemşirelik Haftası olarak kutlanıyor.

Sağlık Skandalı mı, Kapitalizm mi?

Bir diğer sorun da işçilerin en çok başvurduğu devlet ve sigorta hastanelerinin teknik donanımı ve kapasitesidir. Bu hastanelere on yıllardır hiçbir ciddi yatırım yapılmadı. Türkiye’de sağlık harcamalarının bütçedeki payı %4 civarındadır. Ülkenin artan nüfusuna rağmen bu rakam 48 yıldır yerinde sayıyor. Sağlık harcamaları OECD ülkelerinin beşte biri düzeyinde. Üstelik yeni yasal düzenlemelerle “paran kadar sağlık” anlayışı iyice pekiştirildi.

Emekçileri Aldatma Oyunu: Milli Piyango

Televizyonda her iki günde bir canlı yayında piyango çekilişi yapılıyor. Milyonlarca işçi ve emekçi ekran karşısında umut ve heyecanla elindeki bilete sarılıyor. Az sonra açıklanacak sonuçlar merakla bekleniyor. Acaba bu kez bin umutla alınan bilete, beklenen büyük ikramiye çıkacak mı?

Sri Lanka Dersleri

Tamil halkının ulusal özgürlük mücadelesi 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Ancak geçtiğimiz Mayıs ayında Sri Lanka ordusu, bu mücadelenin başını çeken Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları (LTTE) adlı örgüte ve harekete ağır bir darbe vurdu. Ordu güçleri, Tamil Kaplanlarının kontrolündeki tüm bölgeleri ele geçirdiklerini, militanların büyük bir kısmını “etkisiz hale getirdiklerini”, hareketin kurucu liderini öldürdüklerini ve iç savaşın artık sona erdiğini, bölgede bundan sonra “barış ve huzur”un hüküm süreceğini açıkladılar. Sri Lanka hükümeti bu açıklamalar eşliğinde zaferini ilan ederken, Tamil Kaplanları da askeri açıdan yenilgiye uğradıklarını açıkladı.

Mayından Arındırılan Topraklar Yoksul Köylülere!

AKP hükümetinin Suriye sınırındaki mayınlı bölgenin temizlenmesi karşılığında bu arazinin mayınları temizleyecek şirkete 44 yıllığına kiralanmasına ilişkin yasa tasarısı ile başlattığı “mayın” tartışması sürüyor. Nitekim yasanın kabulünün ve cumhurbaşkanının onayının ardından, 25 Haziranda, Meclisteki tüm muhalefet partilerinin yasanın iptal edilmesi için birlikte Anayasa Mahkemesine başvurması, konunun uzun bir süre daha gündemde kalacağını gösterdi.

Avrupa Gençliği Nereye Gidiyor?

Bu yazıda Avusturya gençliğinin içinde bulunduğu trajik durumla ilgili bir tablo ortaya koymaya çalışacağım. Fakat bu tablo aslında sadece Avusturya gençliğinin değil, genel anlamda özellikle gelişmiş kapitalist AB ülkelerindeki genç nüfusun da içinde bulunduğu durumu yansıtmaktadır. Çünkü Avusturya’nın gelişmiş kapitalist bir Orta Avrupa ülkesi olma konumundan ötürü, bu ülke üzerinde yapılan gözlemler ve elde edilen izlenimler üç aşağı beş yukarı diğer benzer gelişmişlik düzeyinde olan AB ülkelerine de genelleştirilebilir.

225. Hafta: “Bizde Yok!”

225 haftadır Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelen kayıp yakınları, 18 Temmuzda gerçekleştirdikleri eylemde, 12 yaşındayken kaybedilen Davut Altunkaynak’ı andılar. Okunan basın açıklamasında Davut’un kaybedilişinin öyküsü anlatıldı.

Davutpaşa’yı Unutmayacağız!

2008 başında Davutpaşa’da kaçak işletilen bir havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren ve yaralanan işçilerin yakınları, aradan geçen 19 aya rağmen sorumlulara dava açılmamasını protesto ettiler.

ÖSS Çilesi Devam Ediyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık iki milyon öğrenci ÖSS sınavlarına girdi. İyi bir gelecek umuduyla üniversiteye girmek isteyen milyonlarca genç birbirleriyle kıyasıya bir yarışın içine sürüklendi. Ancak sınava milyonlarca genç girse de, alınacak öğrenci sayısı belliydi. Sınava giren iki milyona yakın öğrenciden sadece birkaç yüz bin öğrenci üniversiteye girerken geri kalanlar sınava girmekle kaldılar.

Patrona Müşfik, İşçiye Kuzgun Devlet

Patronlar sınıfının icraatçısı AKP hükümetiyse saldırılara yasal kılıf hazırlamak için hizmette kusur etmemekte. Patronları son derece memnun eden icraatlardan biri de, “krizin ve işsizliğin çözümü” olarak gösterilen “Teşvik ve İstihdam Paketi”. Sermaye örgütlerinin iltifatına gark olan söz konusu paketi, burjuva medya da övgüde sınır tanımayan cümlelerle manşetlere taşıdı: “Bugün: İşsizliğe Neşter”, “Milliyet: En İddialı Teşvik Paketi”, “Radikal: Yatırıma Büyük Teşvik”, “Star: 'Paket' Değil Yeni Ekonomi”, “Tercüman: Kurtuluş Paketi”, “Türkiye: İş ve Aş Paketi”, “Zaman: Yeni Teşvik Paketi İle Türkiye Yatırım Üssüne Dönecek”!

224. Kez: Kayıpların Failleri Bulunsun

Kayıp yakınları 11 Temmuz Cumartesi günü, 224. kez Galatasaray Lisesinin önünde toplandılar. Yakınlarının resimlerini yan yana sıralayıp her birinin üzerine birer karanfil koydular. Pankart açıp oturma eylemine başladılar. Kayıp yakınları ellerinde yakınlarının resimleriyle yaptıkları oturma eyleminde her hafta bir kişinin gözaltında nasıl kaybedildiğini anlatıyorlar. Ellerindeki dosyanın Ergenekon dosyasına eklenmesi için başvuruda bulunuyorlar.

YÖK’ün Yaz Mesaisi

Sanki üniversitelerde şimdiye kadar bedava okuyormuşuz gibi burjuvazinin kiralık sözcüleri her gün televizyonlarda “eğitim paralı hale getirilmeli” diye çığırtkanlık yapıyor. Paralı eğitimin eğitim kalitesini arttıracağına dair yalanlarla kitlelerin kafasını bulandırıyorlar.

Barış Annelerinin Eyleminde DTP Milletvekili Pervin Buldan ile Söyleşi

Birçok ilde olduğu gibi İstanbul’da da, Barış Anneleri İnisiyatifi öncülüğünde, “askeri operasyonlar durdurulsun, Kürt halkının talepleri kabul edilsin” talebiyle “çadır” eylemi gerçekleştirildi. Artan askeri operasyonların son bulmasının ve PKK’nin çatışmasızlık kararına cevap verilmesinin istenildiği çadır eylemlerine DTP milletvekilleri de destek verdiler. İstanbul’daki eyleme müdahale eden polis, çadır kurulmasına izin vermedi. Polisin engelleme çabalarına rağmen çadır eylemi Kadıköy İskele Meydanında bir basın açıklamasıyla başladı. Kadıköy rıhtımında gün boyunca Kürtçe ezgiler söylenip, zılgıtlar çekildi. Anneler sık sık “Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi” sloganını haykırdılar. Çadır eylemi sırasında DTP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ile kısa bir röportaj gerçekleştirdik.

DTP’liler Diyarbakır'a Yürüyor

Kürt sorununun çözülmesi için hükümetin adım atması ve barışın sağlanması talebiyle DTP, “Demokrasiye, Barışa ve Çözüme Çağrı Yürüyüşü” adıyla İstanbul dâhil çeşitli illerden bir yürüyüş başlattı. İstanbul’dan başlatılan yürüyüş Diyarbakır’da gerçekleştirilecek mitingle sonlanacak. Eylemin ilk ayağı olarak 9 Temmuzda DTP Fatih İlçe Örgütü önünde 400 araçlık konvoyla bir araya gelen DTP’liler kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

“İslamcı” Sermaye ve Fethullah Gülen Cemaati

Genelde “İslamcı” sermayenin özelde de onun en güçlü parçası görünümündeki Fethullahçıların ulaşmış olduğu düzey, çoğunlukla Kemalist hezeyanlarla bezenmiş tutum ve değerlendirmelere konu olmuştur. Oysa konuyu sığ “şeriat” hezeyanları temelinde değil, devrimci işçi sınıfı perspektifinden ele alma zorunluluğu vardır.

Avusturya’dan Haberler

Avusturya devlet radyo ve televizyon kuruluşu ORF’nin internet sitesinde yayınlanan bir haber, bazen egemen sınıfların ne kadar “dürüst” ve “realist” davranmak zorunda kaldıklarının güzel bir örneği olması açısından oldukça ilginç. İnsanların yaşadıkları sosyal-ekonomik ortamın insan sağlığına olan dolaylı-dolaysız etkileriyle ilgili olarak Oxford Üniversitesi sosyal-epidemoloji uzmanı David Stuckler başkanlığında bir araştırmacı grubu, AB üyesi 26 ülkede şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir bilimsel araştırma yapmışlar.

Tam Gün Yasası

Lonca Çıkarları mı, Sınıf Çıkarları mı?

AKP hükümeti, iktidara geldiği ilk günden itibaren, neo-liberal kapitalist saldırı programının en kararlı uygulayıcısı oldu. Sağlık alanındaki saldırı programının bir ayağı, yeni sosyal güvenlik yasasının kabul edilmesiyle başarıya ulaşmış oldu. Bu saldırı programının bir diğer ayağını da, ilk ortaya atılışı birkaç yıl öncesine denk düşmesine rağmen ancak bugün Meclise sevk edilmiş olan “Tam Gün” ve “Kamu Hastane Birlikleri” yasaları oluşturuyor.

Kürt Çocukları Soruyor: “Nerede Adaletiniz?”

Kürt çocukları, son dönemde kendilerine yönelik artan şiddeti ve işkenceyi Galatasaray Lisesinin önünde yaptıkları eylemle kınadılar. Ellerinde, 21 Kasım 2004’te babasıyla birlikte polisler tarafından katledilen Uğur Kaymaz’ın fotoğraflarını taşıyan çocuklar, uygulanan şiddeti protesto etmek için dövizler de taşıdılar.

222. Hafta: “Adalet ve Gerçekleri İstiyoruz”

27 Haziran Cumartesi günü, kayıp yakınları 222. kez Galatasaray Lisesinin önünde bir araya geldi. Kayıpların faillerinin bulunması ve yargılanması talebiyle gerçekleştirilen eylemlerde, her hafta bir kişinin nasıl kaybedildiği anlatılıyor ve dosyasının Ergenekon dosyasına eklenmesi için başvuruda bulunuluyor. Kayıp analarına destek her geçen hafta büyüyor.