Navigation

Aralık 2007 tarihli yazılar

Devrimci Propaganda ve Ajitasyon

Tüm propaganda, ajitasyon ve örgütlenme çalışmasını güdüleyen esas prensip, işçi sınıfının kurtuluşunun ancak kendi eseri olabileceğine duyulan inanç ve güven olmalı. Devrimci ajitasyon, propaganda ve örgütlenmede işçi kitlesine güven telkin etmek kadar, onlara kendi eylemleri temelinde kendilerine güven kazandırılabilmeli.

Avrupa’da Sendikal Mücadele Hareketleniyor

2007 yılının son ayları Avrupa genelinde yaygın grevlere sahne oldu. Burjuvazinin işçi sınıfının bazı sosyal kazanımlarını hâlâ tam olarak elinden alamadığı ve bu nedenle de ısrarla her fırsatta reform adı altında saldırı paketlerini gündeme getirdiği Kıta Avrupa’sındaki pek çok ülkede, çalışma koşullarındaki sorunlar ve düşük ücretler gibi sebeplerle gerçekleştirilen grevlere milyonlarca işçi katıldı.

Burjuvazinin Hâkimiyetinde Bir Türk-İş Genel Kurulu

Türk-İş Genel Kurulunu değerlendiren bu mektubu, Türk-İş Genel Kurul delegesi bir işçiden aldık.

Burjuvazinin Sözcülerini İyi Tanıyalım

Devletin “önemli” şahsiyetleri, sermaye düzeninin huzurunu ve güvenliğini korumak için konuşmaya devam ediyorlar. Sadık hizmetkârların konuşmaları timsah gözyaşları, kin ve saldırıyla paralel yürütülüyor. Hedef tahtasında yine Türkiye işçi sınıfı ve ezilen Kürt halkı bulunuyor.

Özelleştirilmiş Savaş Aygıtları ve Profesyonel Ordular

Çeşitli ülkelerdeki vukuatları saymakla bitmeyen Blackwater türü özel ordular, yasal muafiyetleri nedeniyle dokunulmazlık zırhına bürünmüş durumdalar. Bu savaş örgütlerinden suç teşkil eden eylemlerinden ötürü hesap sorulamıyor.

Êdi bes e! Artık Yeter!

40’a yakın demokratik kitle örgütünün DTP öncülüğünde İstanbul Çağlayan’da gerçekleştirmek istediği “Emperyalizme, Irkçılığa ve Şovenizme Karşı İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği” mitingine İstanbul Valiliği izin vermedi. Valiliğin bu tutumunu protesto etmek üzere 9 Aralık Pazar günü DTP Kartal ilçe binasının önünde yapılan basın açıklamasında, “emperyalizme, ırkçılığa ve şovenizme karşı emekçilerin, işçilerin, halkların kardeşliği ve birlikteliği için, operasyonlara, F tipi hücre cezaevlerinde yapılan baskı ve tecride son verilmesi, Kürt sorununun demokratik temellerde çözülmesi” istendi.

Kürt Sorununda Büyüyen Açmaz

Eylül ayının sonlarından bu yana Kürt sorununun bir kez daha ülke gündeminin merkezine oturduğu çalkantılı bir siyasal süreç yaşanıyor. Bu, çelişik görünümlü birçok hamlenin yapıldığı, enformasyon ve dezenformasyonun yoğun biçimde iç içe geçtiği, neyin gerçek neyin şaşırtmaca, neyin planlı hamle, neyin münferit hadise, neyin doğaçlama reaksiyon olduğunu anlamanın oldukça zor olduğu son derece karmaşık bir süreç.

Apoletli Medya İftiharla Sunar - Bir Psikolojik Savaş Klasiği

Ekim ayının başından beri Türk medyası, tam anlamıyla savaş düzeni almış durumda. Şimdilerde, yine Genelkurmay’ın talimatıyla “kırmızı alarm” durumundan “sarı alarm” durumuna geçilmişse de, gazeteciler, muhabirler, haber spikerleri hâlâ teyakkuz halindeler.

Burjuvazinin İmhacı Geleneğini Unutma!

2005 Newrozundan beri, özel harp teknikleri kullanılarak yürütülen psikolojik savaşla planlı bir biçimde yükseltilen militarizm, milliyetçilik ve şovenizm, toplumun belirli bir kesimini etkisi altına almış görünüyor.

Türk-İş Genel Kuruluna Giderken

Türkiye’nin en büyük işçi sendikaları konfederasyonu olan Türk-İş, sendika genel merkezlerinin gerçekleştirdiği genel kurulların ardından, 6-9 Aralık tarihleri arasında 20. Olağan Genel Kurulunu yapacak.

Baskılara Karşı Sınıf Dayanışmasını Yükselt!

Gün geçmiyor ki Türkiye’de anti-demokratik, baskıcı ve keyfi uygulamalara bir yenisi eklenmesin. Devrimcilere ve öncü işçilere yapılan baskılar gözaltına almalar ve tutuklamalar alışıldık bir tablo haline geldi.

İnsan Hakları ve İşçi Sınıfı

Birleşmiş Milletler’in 10 Aralık 1948’de ilan ettiği, bu sene 59. yılı kutlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kökleri iki buçuk asır öncesine dayanıyor. İlk “İnsan hakları” bildirgesi 12 Haziran 1776’da ilan edilen Virginia İnsan Hakları Bildirgesi’dir.

Hiçbir Burjuva Ordu Haksız Yürüttüğü Bir Savaştan Galip Çıkamaz

21 Ekim gecesi Dağlıca’da yaşanan çatışmada 12 asker ölmüş ve 8 asker PKK tarafından esir alınmıştı. Genelkurmay “askerlerle irtibatımız kesildi” diyerek sözcük oyunlarıyla gerçekleri çarpıtmaya çalışırken, askerlerin esir düşmesi çeşitli tartışmalara neden oldu.