Navigation

Kasım 2007 tarihli yazılar

Çürüyen Kapitalizm

Çürüyen kapitalizm büsbütün saldırganlaşıyor. Diğer yandan çağımız, siyasal koşullardaki ani değişimlerle seyreden patlayıcı bir nitelik taşıyor. Nitekim günümüz dünyasında çeşitli bölgelerde ve ülkelerde birbiri ardı sıra patlak veren karışıklıklar, halk ayaklanmaları vb. bu tespiti doğrulamaktadır.

Dev-Sağlık-İş’ten Ankara’da Eylem

Dev-Sağlık-İş’in 17 Kasımda Abdi İpekçi parkında düzenlemiş olduğu mitinge yaklaşık 450 kişi katıldı. Mersin’den, Antalya’dan, Adana’dan, Diyarbakır’dan, Kocaeli’den gelen işçilere, Türk Tabipler Birliği Tıp Öğrencileri kolunun da destek vermesi, mitingi daha coşkulu bir hale getirdi. Mitinge katılanların yaş ortalamasının oldukça genç olması ve bunların mitinge işten atılma tehlikesini göze alarak katılmaları da önemliydi.

Tunceli’den Merhaba

Ben Fırat Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksek Okulunda bilgisayar programcılığı okuyorum. Burada çok zor şartlar altında okuyoruz.

Telekom patronlarından yalanlar silsilesi

Telekom yöneticilerinin karalama kampanyaları yetmezmiş gibi şimdi de işçilerin mücadelesindeki birlik ve beraberliği bozmaya çalışıyorlar.

Karların Üzerinde

Telekom İşçileri Valiliğe Yürüdü

Telekom grevinin 29. günü olan 14 Kasımda, Türk-İş ve KESK’e bağlı çeşitli sendikaların şube yöneticileri, çeşitli kitle örgütlerinden gelen işçi ve emekçiler ve İstanbul Üniversitesinden öğrenciler, Telekom işçileriyle birlikte Beyazıt Meydanında toplanarak İstanbul Valiliğine yürüdüler.

Telekom Grevi Vesilesiyle Medyanın Rolü

Kapitalist toplumda medya aygıtının gerçek işlevi, 16 Ekimde başlayan Türk Telekom grevi vesilesiyle bir kez daha açığa çıktı.

Savaş Bahane Zamlar Şahane

AKP hükümeti, savaş tamtamlarının kulakları sağır ettiği bir dönemde meclisten yıldırım hızıyla yeni yasalar çıkartıyor.

Ekim Devriminin Yankıları

Enternasyonalizm, Konseyler ve Parti

Bolşevizm, kapitalizmi ulusal bir sistem olarak algılamadığı gibi ona karşı verilecek mücadeleyi asla ulusal ölçekle sınırlı olarak ele almadı. Onu Bolşevizm yapan şey; katıksız bir enternasyonalizm anlayışı temelinde dünya devrimi perspektifine bağlılık; işçi sınıfının devrimci potansiyeline, onun doğrudan eylemine, girişkenliğine ve yaratıcılığına sarsılmaz bir güven ve son olarak da proleter devrimin zaferi için kararlı, disiplinli, net bir programa sahip ve işçi sınıfının en bilinçli unsurlarıyla sınırlandırılmış bir öncü partinin zorunluluğu fikriydi.

Sermaye Medyası ve Telekom Grevi

Telekom grevi bir ayı aştı. Ama insanlarımızın çoğu hâlâ Telekom işçilerinin neden grev yaptıklarını bilmiyor.

Bağdat'ta Küçük Bir Çocuk

Ankara’da Genç-Sen Eylemi

Pek çoğumuz, lise eğitimimizden sonra hayatımızın en önemli yıllarını ÖSS’ye hazırlanarak geçiriyoruz.

Kapitalizmin Bataklığında Pakistan

Emperyalist müdahalelerin ve bunlara bağlı olarak egemen sınıf içerisindeki çatışmaların yarattığı kanlı tabloların hiç de yabancısı olmayan Pakistan, uzunca bir süredir çalkantılı bir politik süreç yaşıyor.

İç Kapışmanın Yarattığı Tartışmalar ve Gerçekler

Belli başlı sermaye gruplarının tekelinde bulunan burjuva medyada başlatılan bu tartışmalar, Türkiye’de egemenler arasında uzun zamandır devam eden it dalaşının yeni bir perdesiydi yalnızca. 22 Temmuz seçimleri sonrasında AKP hükümetinden istedikleri ihaleleri kapamayan sermaye kesimleri, AKP’nin muhalifi olan laikçi askeri bürokrasiye de göz kırparcasına, “mahalle baskısı var”, “Malezyalaşıyor muyuz?” çığırtkanlığıyla medyatik bir saldırıya geçtiler.

Novamed Grevi Bir Yılı Aştı

Antalya serbest bölgede bulunan Novamed fabirkasında süren grev birinci yılını aştı. Sendikalaşma ve grev mücadelelerinin neredeyse dibe vurduğu bir dönemde, mücadeleye atılan Novamedli işçiler umut oldular. Sermayenin saldırılarının yükseldiği günümüzde, fabrikalarda da adeta olağanüstü şartlar hâkim oldu.

Burjuvazinin Saldırılarının ve Şovenizmin Kıskacında Telekom Grevi

16 Ekimde başlayan Türk Telekom grevi, burjuvazinin saldırılarının ve yükseltilen şoven dalganın kuyruğuna takılan Haber-İş yönetiminin kıskacına sıkışmış bulunuyor.

Mısır İşçi Sınıfı Yeniden Hareketleniyor

Mısır işçi sınıfı, tarihinin en hareketli dönemini yaşıyor. 2006 yılının Aralık ayında başlayan ve etkisi genişleyerek yayılıp Mısır’ı sarsan grev dalgası geçtiğimiz ay tekrar canlandı.

Beyazıt’ta YÖK Eylemi

Üniversite ve lise öğrencileri, 6 Kasımda, 12 Eylül askeri darbesinin ürünü olan YÖK’ü protesto etmek üzere Beyazıt meydanında basın açıklaması yaptılar. Öğrenciler Sirkeci tramvay durağında toplanıp Beyazıt meydanına geçtiler. Toplu halde tramvaya binen öğrenciler sloganlarına ve marşlarına coşkulu bir şekilde devam ettiler.

Kapitalizm ve Köle Ticareti

İngiltere’de her yılın Ekim ayı, “Siyahların Tarihini Hatırlama Ayı” olarak anılır. Bu yıl da müzelerde ve yerel belediyelerin kütüphanelerinde, Malcolm X ve Martin Luther King gibi siyahi liderlerin konuşmalarının dinletildiği özel anma törenleri gerçekleştiriliyor.

Endonezya’da 1965 Darbesi

20. yüzyıl devrimci Marksist fikirleri doğrulayan önemli olaylarla geçti. Ne var ki bu fikirlerin doğrulanışı çoğunlukla tersinden gerçekleşti. Yani devrimci Marksizmin ortaya koyduğu açılımları tahrif edenler, işçi sınıfının yenilgilerini de hazırladılar.

Çocuk Çarkı