Navigation

Mart 2006 tarihli yazılar

Artık Temiz Hava Almak da Parayla!

Evet temiz hava alabilmek için de artık ücret ödemek gerekiyor. “O kadar da değil artık!” dedirten bir şey, ama gerçek. Açıköğretim Fakültesi İktisada Giriş 1.

Ankara’da Irak’taki ABD İşgalini Protesto Mitingi

Emperyalizmin 19 Mart 2003’te başlayan Irak’taki işgalinin 3.

Yaşamak İçin Yaşamını Satmak Zorunda Olanlar

İşçi sınıfı, hayatı yaratan, güzelleştiren, bunun için kendisinden fedakârlıkta bulunmak zorunda olan, milyarları kapsayan koskocaman bir sınıftır.

Dört Yüz Dolarlık Kapitalizm Şifası

Şu an yaşadığımız dünya, kapitalist üretim ilişkileri ile örülmüş durumda. Eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi temel gereksinimler kapitalist kâr için planlanır ve örgütlenir.

İstanbul Üniversitesinde Polis Terörü

Newroz’un Kürt halkının geniş katılımıyla yapıldığı geçtiğimiz hafta içerisinde faşistler birçok üniversitede gerginlikler yaşanmasına neden oldular. Geçen yıl da Newroz sonrasında gerginlikler yaşanmıştı.

Kapitalizm ve Cinnet

Gazeteler ve televizyonlar cinnet geçirerek eşlerini, çocuklarını, analarını, babalarını veya arkadaşlarını öldüren insan haberlerini verip duruyorlar.

Burjuva Devletin Katliam Geleneği

Burjuva devletin sahip olduğu her türden açık ve gizli baskı aygıtından, işçi sınıfına ve ezilen halklara uyguladığı şiddet ve terör eylemlerinden, katliamlardan, savaşlardan ve çatışmalardan kurtulmanın tek yolu, burjuva devletin kendisini ortadan kaldırmaktır. Bir atasözünün dediği gibi can çıkmadan huy çıkmaz!

Medeniyetler Çatışması mı, Emperyalist Saldırganlık mı?

Gerici “medeniyetler çatışması” safsatasının geniş halk kitleleri nezdinde kabul görmesi büyük bir tehlikedir ve emperyalistlerin (ve onların ekmeğine yağ süren radikal İslamcıların) yapmak istedikleri budur. En başta da işaret ettiğimiz gibi bununla insanlık “medeniyet” denilen çizgiler üzerinden bölünerek birbirine düşürülmeye ve yeni kan banyolarına sürüklenmeye çalışılmaktadır. Bu emperyalist bir kapandır. Binbir türlü provokasyon ve komployla gerçeklik kazandırılmaya çalışılan bu safsataya karşı dünya işçi sınıfının proletarya enternasyonalizmi bayrağını öne çıkarması yegâne çıkış yoludur.

Kapitalizmde kış mevsimi de öldürücüdür!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuklar kendini iyice hissettirmeye başlayınca, en büyük sorunlarımızdan biri olan ısınma sorunu yine karşımıza geldi.

Sosyalizmi kurmak bizim ellerimizde!

Merhaba Marksist Tutum okuru arkadaşlar!

Ulusal kimlik mi, sınıf kimliği mi?

Son dönemlerde alt kimlik-üst kimlik tartışmaları alevlenmiş bulunuyor. Kapitalist TC’nin en yetkili ağızları yaptıkları açıklamalarla konum ve tutumlarını belirtiyorlar.

Faşizm: Burjuvazinin Kanlı Diktatörlüğü

20. yüzyılla birlikte en yüksek aşamasına giren kapitalizm; yükselen işçi mücadelesini ezmek için burjuvazinin olağanüstü rejim biçimi olan faşizme başvurdu.

İstanbul Üniversitesi’nde Beyazıt ve Halepçe Katliamları Anıldı

70’li yılların ikinci yarısında yükselen sınıf mücadelesine paralel biçimde devletin ve devlet destekli ülkücü faşist çetelerin emekçileri sindirmeye yönelik saldırıları artmış, lise ve üniversitelerdeki devrim

Tüm Çocuklara Sınıfsız Bir Dünya Bırakacağız

Merhaba Marksist Tutum okurları!

"Kurtlar Vadisi Irak": Osmanlı’nın Ruhunu Çağırmak!

Enternasyonalistlere düşen görev, yükseltilmek istenen milliyetçi-şoven dalgaya karşı işçi sınıfını aydınlatmak ve bağımsız sınıf perspektifini egemen kılmaktır. Milliyetçiliğin sosyalist hareket içerisine “yurtseverlik” olarak sızdığı ve hatta solun pek çok kesimini içine çektiği böyle bir konjonktürde, enternasyonalizmin bayrağını yükselterek milliyetçilerin/yurtseverlerin bayrağıyla karışmasına izin vermemek gerek.

Üniversite Hayalleri ve Sonuç

Üniversite hayalleri bizlere liselerde aşılanmaya başlanıyor.

Ben Doğalgaz İşçisiyim

Bütün sınıflı toplumlarda olduğu gibi kapitalist toplumda da egemen olan bir sınıf bulunmaktadır. Bu sınıf özel mülkiyet temelinde örgütlenir.

Safları Sıklaştıralım

Merhaba arkadaşlar. Ben üç kez form doldurduğum bir fabrikaya iş görüşmesi yapmak için çağrılmıştım. Israrla işe ihtiyacım var demekti bu. Sabah 09:00’da oradaydım. Ancak saat 12:00’da görüşmeye aldılar.

Burjuvazinin Demokrasi Oyunu

Demokrasi sorununun temel çözümü proleter sosyalist devrimin konsey tipi örgütsel mekanizmalarında olmakla birlikte, işçi sınıfı birtakım demokratik reformlar için mücadeleyi elden bırakmaz. Özellikle işçi sınıfını doğrudan ilgilendiren, sınırsız grev, gösteri, eylem, örgütlenme özgürlüğü ve sosyalist basın için özgürlük gibi temel noktalarda, düzen çerçevesinde elde edilebilecekler konusunda yanılsamalara kapılmaksızın var gücüyle mücadele eder. Bu mücadele Lenin’in de hep belirttiği gibi işçi sınıfının demokrasi okulundaki eğitimini oluşturur.

Sendikal Yasaklar Savaşarak Aşılır

Sendikalar da dahil olmak üzere sınıfın tüm kesimleri içinde Bolşevik tarzda, kararlı ve sabırlı bir devrimci çalışma yürütmek ve ilk etapta onun en ileri kesimlerini bu mücadeleye çekmek gerekiyor. Kuşkusuz bu, sendikalara burun kıvıran, onları köhnemiş, düzene entegre olmuş ve bir kenara atılması gereken kurumlar olarak değerlendirip, el değmemiş, bozulmamış, sosyalistlere kucağını açacak yepyeni örgütler kurma ütopyasına kapılan bir anlayışla başarılamaz. Sendikaları sınıfla hiçbir bağı bulunmayan işbirlikçi sendika bürokratlarının elinden kurtarmanın yolu, başta komünistler olmak üzere sınıfın en militan kesimlerinin tüm işyerlerinde ve sendikalarda çok aktif bir çalışma yürütmelerinden geçiyor.

Ölümünün 87. Yıldönümünde Sverdlov'u Saygıyla Selamlıyoruz

[img_assist|nid=992|title=|desc=|link=none|align=left|width=90|height=160] Özellikle genç okurlarımızın, 1917 devriminin kahramanlarından biri olan eşsiz Bolşevik örgütçü Sverdlov’u tanımaları için, Lenin’in onun ölümü üzerine yaptığı konuşmanın ve Troçki’nin onun altıncı ölüm yıl dönümü nedeniyle kaleme aldığı bir yazının yararlı olacağını düşünüyoruz.

 • Y. M. Sverdlov’un Anısına
 • V.İ.Lenin, 18 Mart 1919

 • Yakov Sverdlov
 • Lev Troçki, 13 Mart 1925

  Kapitalizm ve Dondurucu Soğuklar

  Kış mevsimi, bu yıl etkisini sert gösterdi. Kapitalizm, dondurucu soğuklarla birleşince daha da çekilmez bir hal aldı ve bundan en çok etkilenen evsizler oldu.

  Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

  Ben bir tekstil işçisiyim. Avrupa yakasında Me-ka işçilerinin greve çıktığını duydum ve onları ziyarete gittim.

  Mezhep kavgasının panzehiri sınıf mücadelesidir

  Merhaba arkadaşlar,

  Özgürlük dediğin nedir

  Giyim sektöründe 400 kişilik bir şirkette çalışıyorum. Çalıştığımız yer büyük bir işyeri, sözde büyük olduğu için de yasalara uygun çalıştırıyorlar işçileri.

  Ameliyatı sen mi yapacaksın

  Mücadeleyle tanışmadan önce her zaman daha iyi bir işyeri var sanırdım. Bir işyerini beğenmezsem çıkardım. Anladım ki, nereye gitsem aynı iş koşullarıyla karşılaşıyorum.

  Yakov Sverdlov

  Sverdlov’la ancak 1917’de, Birinci Sovyet Kongresinde, Bolşevik fraksiyonun bir oturumunda tanıştım. Sverdlov oturuma başkanlık ediyordu.

  Marx’ın Mezarı Başında

  Sibirya madenlerinden Kaliforniya'ya değin, Avrupa ve Amerika'nın her yanına dağılmış, tüm dünyanın milyonlarca devrimci militanı tarafından ululanmış, sevilmiş ve aklanmış olarak öldü o. Ve ben çekinmeden söyleyebilirim ki, onun birçok karşı-düşüncede olan hasmı olabilirdi, ama kişisel düşmanı pek o kadar yoktu. Adı yüzyıllar boyunca yaşayacak, yapıtı da!

  Kadın Sorunu ve Ekim Devrimi

  Dünyayı sarsan Ekim devriminin ardından yaşananlar iki açıdan paha biçilmez derslerle doludur: Birincisi, bu devrim, sınıfsız toplum yolunda ilerleyen bir işçi iktidarı altında yaşanan büyük toplumsal dönüşümlerin işçi ve emekçi sınıfların ve elbette kadınların hayatını nasıl sıçramalı bir biçimde değiştireceğini göstermiştir. İkincisi ise, dünya devrimine dönüşemediği ve varolan kazanımlar bizzat proletaryanın önderliğinde ve koruyuculuğunda kalıcı hale getirilemediği takdirde kurtuluş yolunun nasıl karartılabileceğinin kanıtı olmuştur.

  Emekçi Kadınlar Mücadeleyle Özgürleşecek

  Burjuvazi istediği kadar sınıfsal özünü karartmaya ve onu sistem içine çekmeye çalışsın, 8 Mart, emekçi kadınların kapitalist sisteme, erkek egemenliğine ve bunların bileşik sonuçları olan çifte ezilmişliğe ve çifte sömürüye karşı seslerini yükselttikleri bir başkaldırı günüdür. Bu gün, burjuva ve küçük-burjuva feministlerin iddia ettiği gibi tüm kadınları erkek egemenliğine karşı birleştirecek sözde bir ortak mücadelenin değil, kadın işçilerin sınıf mücadelesiyle iç içe ördükleri kurtuluş mücadelesinin sembolüdür. 8 Mart 1857’de ateşi yakılan isyanın kahramanları nasıl kadın işçilerse, bu isyan ateşini o günden bu yana körükleyenler de her daim onlar olmuştur, ancak onlar olabilir.

  İşçi Hareketinden: Şubat 2006

  Yangınlar da Bizim İçin!

  Kapitalizm bizler için dünya yüzünde insanca yaşanabilecek bir santimetrekarelik bir alan bile bırakmadı. Sıradan fabrikalar, apartmanlar, sokaklar bir korku tüneline dönüşebiliyor.

  Bilinç, mücadele, bilinç, mücadele

  Biz işçiler için çok önemli olan bir şeyi, işçi sınıfının kendi bağımsız siyasetini net, sade ve anlaşılır bir biçimde bizlere aktaran, biricik Marksist Tutum, iyi ki varsın.Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde, ge

  Burjuvazi Bizi Ancak Mezarda Sigortalı Yapar!

  Son bir ay içersindeki fabrika yangınlarından hepimizin haberi olmuştur.

  Kartvizit bahane mimlenmek şahane

  Merhaba dostlar. Ben tekstil fabrikasında çalışan bir işçiyim. Sizlerle geçenlerde gazetede okuduğum bir haberi paylaşmak istiyorum.

  Modernleşen Despotizmin Sivilleşme Sancısı /5

  Mehmet Sinan'ın çalışmasının 5.bölümünü yayınlıyoruz.

  Geçiş Sorunu ve Geçiş Programı / 2

  Elif Çağlı'nın çalışmasının ikinci ve son bölümünü yayınlıyoruz.