Navigation

Temmuz 2005 tarihli yazılar

AB: Referandumlar Devrimci Marksistleri Doğruluyor

Avrupa’nın birleşmesinin tek yolunun Avrupa çapında kapitalizmi yok edecek bir işçi sınıfı devrimi olduğunu ısrarla vurgulamak gerekiyor. Bu devrim tüm kapitalist devletleri ortadan kaldırarak, yerine bir Avrupa İşçi Sovyetleri Cumhuriyeti kuracaktır. Bu sovyetik federasyon da dünya işçi devrimi sürecinin güçlü bir parçası olarak dünya sovyetik federasyonuna giden yolda etkili bir araç olacaktır.

Üniversite Sınavları ve Umut Tacirliği

20. yüzyılın başlarındaki okullar hakkında, “kapitalistler için gerekli olan uşakları yetiştiriyor” diyordu Lenin. Burjuva eğitim sistemi bugün de aynı işlevini sürdürüyor ve yıkılmayı bekliyor. Ve bunu sağlayacak olan, burjuvazinin uşağı olmayı reddeden genç insanları da mücadele saflarında toparlayan devrimci işçi sınıfı olacaktır.

MKP’li devrimcilerin cenaze töreni

16-17 Haziran günlerinde MKP’nin Tunceli Mercan Vadisinde yaptığı kongre hazırlık toplantısı basıldı. Türk ordusunun yoğun saldırısına maruz kalan 17 devrimci hunharca katledildi.

Aile devletin küçük halidir

Kapitalizmin bu sömürü düzenini sürdürebilmesinde aile büyük rol oynar ve kapitalizm de bunu müthiş bir şekilde kullanır ve aile kavramını beynimize kazır.

Mutluyum, artık pembe hayallerim değil gerçekçi umutlarım var!

Ben özel sektörde çalışan bir işçiyim. Sizlerle Marksist fikirler sayesinde nasıl değiştiğimi paylaşmak istiyorum. Eminim pek çok işçi arkadaşım benim yaşadıklarımı hâlâ yaşamaya devam ediyor.

Neden İşçi Sınıfı?

İşçiler tek tek bireyler olarak, kapitalist toplumun her bireyi gibi, birçok zayıf yön taşırlar. O nedenle bireyler olarak işçileri idealize edip yüceltmek son derece yersizdir. Birey olarak işçiler kafalarında sınıflı toplumlar tarihinin ve cehaletin birçok önyargılarını, gerici düşünce biçimlerini barındırırlar. Birey olarak aldığımızda bu önyargılar ancak devrimci bir eğitimle giderilebilir. Ancak işçiler kolektif örgütlülüklerinde ve eylemlerinde bireysel sınırlılıklarını aşıp, daha büyük bir organizmanın, işçi sınıfının bir parçası olarak hareket etmeye başlarlar.

Faşizm Olgusuna Nasıl Yaklaşmalı

Gerek Türkiye’de gerekse dünyada burjuvazi milliyetçiliği her geçen gün daha da yükseltiyor. Emperyalist hegemonya savaşının kızışması ile dünyanın her yerinde emekçilere dönük saldırılar artıyor, anti-demokratik yasalar yürürlüğe konuyor, işçi-emekçi yığınlar üzerindeki baskı artırılarak toplum sindirilmek isteniyor, faşizan uygulamalar baş gösteriyor. Bu çerçevede, burjuva devlet, görünmeyen, yasadışı yüzü de dâhil olmak üzere tüm kurumlarıyla daha da güçlendiriliyor.

Ekstra Metal’den Atılan İşçiler Direnişte

Ekstra metal işçileri ile dayanışma için 10 Temmuz Pazar günü Sincan'da Ceylan Düğün salonunda Birleşik Metal-İş Sendikasının düzenlediği bir şenlik yapıldı.  Türkiye işçi sınıfı hareketini

Gelecek Sosyalizmindir

Güneş elbette ki balçıkla sıvanamaz. Güneşin altında şeyler neyse odurlar. Emperyalizm aşamasına ulaşmış ve çoktan çürümeye yüz tutmuş kapitalizm de öyle. Sahte rakibi ya da sahte anti-tezi (bürokratik diktatörlükler) ortadan kalkınca, kapitalizm öylece kala kaldı ortada. “Rakipsiz" kalan kapitalizm, artık pisliklerini, habis yanlarını saklama gereğini bile duymuyor. Bürokratik rejimler henüz ayaktayken ve sözümona kapitalizme rakip bir düzen oluştururlarken, kapitalizm kendini bunlarla kıyaslayarak aklamaya çalışırdı. Bürokratik rejimlerin anti-demokratik niteliği, ekonomik geriliği, kapalılığı vb. kapitalizmin kendi düzenine paye çıkarıp, olumlamak için tersinden kullandığı argümanlardı. Kendi üstünlüğünü, rakibinin eksikliklerini açıklayarak kanıtlamaya çalıştı yıllarca. Ama şimdi, nicedir yalnız ve bütün zaaflarıyla ortadadır.

Küreselleşme /2

Elif Çağlı'nın Küreselleşme - Eşitsiz ve Bileşik Kapitalist Gelişme adlı çalışmasının ikinci bölümünü yayınlıyoruz.

İş “kazaları” kader değildir

Bir yılı aşkın bir süredir marksist fikirlerle tanışmış bir işçi olarak, dönüp geçmişle şu anki olaylara bakış açımı değerlendirdiğimde ne kadar değişmiş olduğumu görüyorum.

Dinlenmek işçi sınıfına lüks

Gün geçtikçe işçi sınıfının kazanılmış hakları daha fazla gasp edilmekte ve birer birer elinden alınmaktadır. Kapitalist sömürü sistemi hiçbir zaman toplumu ve işçi sınıfını düşünmez.

Sivas Katliamının Sorumlusu Kapitalist Devlettir!

Burjuvazi işçi sınıfının ürettiği zenginliklerin üzerine kurulu egemenliğinin temellerini sarsacak ya da tümüyle ortadan kaldırabilecek devrimci durumların baş gösterdiği dönemlerde diğer yöntemlerin yanı sıra dinsel gericiliği bizzat kendi eliyle palazlandırır. Kapitalizmin ortadan kaldırılması ortak hedefiyle birleşerek ayaklanan emekçi kitleleri mezhep ayrımları, dinsel farklılıklar gibi yapay ayrımlar temelinde bölmeyi amaçlar. Bunun örnekleri ülkemizde defalarca yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir.

Kapitalizme Hoş Geldiniz!


Kürk hayvanlarının nasıl öldürüldüklerini biliyor muydunuz?

Sivas’ta Yakılanlar Anıldı

Bundan tam 12 yıl önce Sivas’ta Madımak Otelinin gözü dönmüş yobazlar sürüsü tarafından yakılmasıyla 37 kişi diri diri yanarak can vermişti.

Ya mücadele, ya ölüm

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen iki olay insanı bir ikilemle karşı karşıya bırakıyor ve seçim yapmaya zorluyor. Her iki olay da on binlerce işçinin çalıştığı İMES’te meydana geldi.

Uyan İşçi Kardeşim

Ben metal iş kolunda çalışan bir işçiyim. Birçok işçi arkadaş gibi ben de başımdan geçen bir olayı sizlerle paylaşmak istedim.

Bir tekstil işçisinden

Penye üretimi yapan bir tekstil fabrikası işçisiyim. 20 yıllık bir geçmişe sahip olan fabrikada çalışanların birçoğu 5–10 yıldır çalışan işçiler.

Tek yol mücadele etmek

Sizlerle tekstilde yaşanan sıkıntıları, nasıl bir iş ortamı olduğunu paylaşmak istiyorum. Ancak nereden başlayacağımı bilemiyorum, çünkü tekstil sektörü başlı başına sorun.