Navigation

Mart 2005 tarihli yazılar

İsrail Şiddetine Ahlâk ile Cevap Verilmeliymiş!

Yıllar önce Troçki, bu küçük burjuva ahlâkçılara ateş püskürüyor ve yüreğinin siyasal ve ulusal bir boyunduruğa karşı savaşan İrlandalı, Rus, Polonyalı ya da Hindu teröristlerden yana olduğunu söylüyordu. Bizim de yüreğimiz, dünyanın dört bir yanında ulusal ve sınıfsal boyunduruğa karşı savaşan kitlelerden ve onların uyguladığı devrimci şiddetten yana. Onların yöntemlerini Marksist bir temelden değil salt küçük-burjuva ahlâki temellerden hareketle eleştirenlere karşı ise öfke doluyuz.

Serna/Seral İşçilerinin 8 Mart Etkinliği

Aylardır yürütmekte oldukları zorlu ve uzun sendikalaşma mücadelesini başarıyla sonuçlandırarak Teksif Bakırköy Şubesinde örgütlenen Serna/Seral çalışanı tekstil işçileri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladılar. 20 Martta Kadıköy’de gerçekleştirilen kapalı salon etkiliğine çeşitli sektörlerden 700 işçi aileleriyle birlikte katıldılar.

Fabrikalarda Al Kanımızı İçenlerin Bayrağı!

20 Mart cumartesi günü yapılan Newroz kutlamaları sırasında Mersin’de yaşanan olay öyle bir yaraya parmak bastı ki, Türkiye’nin vatanseverleri etlerine ateş düşmüşçesine her yandan bağırmaya başladı.

19 Mart Savaş Karşıtı Eylemden İzlenimler

Biz işçi sınıfının kurtuluşu için vereceği savaşlara değil, emperyalist savaşlara karşıyız. Biz kapitalizmin sahte barışından değil, işçi sınıfının barışından yanayız. Biz burjuvaların demokrasisini değil, proletaryanın demokrasisini istiyoruz.

Irak'taki Emperyalist Savaşın İkinci Yılı

Sonuçlar ve Olasılıklar

Bugünkü emperyalist statüko sarsıldıkça, bölgedeki halklar uyanabilir ve savaş istemeden de olsa kitleleri anaforun içine çekebilir. Kapitalizmin itici gücü savaş, bir taraftan insanlığın tüm maddi ve kültürel güçlerini bir yıkımın eşiğine getirirken öte taraftan da, istemeden de olsa yeni gelişmelerin önünü açıyor. Bu, tarihte her zaman böyle olmuştur ve yine böyle olmaktadır. Gelişmelerin temelinde sınıflar savaşımı vardır. Zorunluluklar tesadüfler ile birleşerek ve birbirini etkileyerek bir bütün meydana getirirler. Savaşlar devrimlerin anasıdır der Marksist önderler. Her büyük savaş büyük gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Birinci Emperyalist Savaş, bu büyük yıkım aygıtı, Ekim 1917 Devrimine de hayat vermiştir. Ve bu devrimdir ki, emperyalist-kapitalist sistemi yörüngesinden çıkartarak tarihin gidişatını değiştirmiştir.

1919 Macar Devrimi

Bir Sovyet İktidarı Deneyimi

Lenin, Rusya için somut siyasal perspektiflerini belirlemeye başladığı ilk günden itibaren Rus Devrimini dünya devrimini tetikleyecek bir başlangıç olarak görmüştü. Lenin’in nazarında, özellikle de yirminci yüzyılla birlikte girilen tekelci kapitalizm (emperyalizm) döneminde, ülkelerden herhangi birinde patlak veren bir devrimin veya devrimci kalkışmanın diğer ülkelere sıçraması, buralarda yansımalarının olması kaçınılmazdı. Yeter ki bu kıpırdanışları başarılı bir devrime dönüştürecek öznel etmen, enternasyonal çapta örgütlü devrimci önderlik eksik olmasın.

Beyazıt ve Halepçe Katliamları Eylemlerle Anıldı

16 Mart 1978’de İstanbul üniversitesi’nde ve 1988’de Halepçe’de gerçekleştirilen katliamlarda ölenleri anmak üzere Beyazıt Meydanında iki farklı eylem yapıldı.

At izi it izine karışırsa

Uzun zamandır siyasetin “sol” tarafından bir milliyetçilik uğultusu kopmuş geliyor.

1 Mayıs halkı katliama karşı yürüdü

13 Mart Pazar günü ümraniye’ye bağlı 1 Mayıs Mahallesi halkı, ümraniye katliamının 10. yılı dolayısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

İşyeri Deneyimlerim

Bilgisayar sektöründe çalışan bir işçiyim.

8 Mart'ın Ardından

Bu yıl İstanbul’da yapılan 8 Mart kutlamaları, eylem planındaki üçe bölünmüşlüğün zayıf düşürücü etkileri ve işçi sınıfı katılımının azlığı bir yana, polis saldırısına AB’nin ikiyüzlüce el atması nedeniyle düzen cephesinde önemli bir politik sorun haline geldi. Sorun, burjuvazinin AB yolunda kendi içindeki it dalaşının mezesi yapıldı.

Eyleminden Etkinliklerine 8 Mart

Bir 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü yıldönümünü daha geride bıraktık.

16 Mart Beyazıt Katliamı

Öğrenci hareketinin olduğu kadar işçi hareketinin de düzene karşı tepkilerini dile getirdiği birçok eyleme kucak açan Beyazıt Meydanı, 16 Mart 1978’de kanlı bir katliama sahne oldu. Bunu önceleyen süreçte burjuvazi, düzenlediği tüm saldırılara karşın sınıf mücadelesinin keskinleşmesinin ve işçi hareketindeki ve devrimci gençlik hareketindeki yükselişin önüne geçememişti.

Y. M. Sverdlov’un Anısına

Yakov Sverdlov yoldaşın anısı, sadece bir devrimcinin davaya bağlılığının ölümsüz bir simgesi ve pratik uyanıklığı, pratik ustalığı, kitlelerle sıkı bağı ve kitlelere önderlik etme yeteneğini birleştirmenin bir örneği olarak kalmayacak, aynı zamanda gittikçe çoğalan proletarya kitlelerinin onun örneğinden ilham alarak dünya komünist devriminin nihai zaferine doğru ilerleyeceğine dair edilmiş bir yemini olacaktır.

Sverdlov'u Anarken

Özellikle genç okurlarımızın, 1917 devriminin kahramanlarından biri olan eşsiz Bolşevik örgütçü Sverdlov’u tanımaları için, Lenin’in onun ölümü üzerine yaptığı konuşmanın ve Troçki’nin onun altıncı ölüm yıl dönümü nedeniyle kaleme aldığı bir yazının yararlı olacağını düşünüyoruz.

Tek tek ağaçları değil, ormanı görmeliyiz

İstanbul’da karlı bir sabah. İşe gitmek zorundayız ve yollar ne yazık ki bizi süründürecek kadar kapalı. Geç kalma telaşıyla fırlıyoruz evden. Aman patron kızmasın!

Ödediğimiz Vergilerin Karşılığı “Hizmet” mi Sefalet mi?

Söyleyeceklerime Milliyet gazetesinden okuduğum bir köşe yazısıyla başlamak istiyorum. Gözünüz aydın deyip müjdeyi veriyordu bu köşe yazısı: vergiler yağıyor! Hem de ne vergi! Nefes alsanız vergi!

8 Mart ve Zehra Kosova

Sınıfımızın mücadele tarihi zengin mirasa sahip. Kapitalizme karşı verilen mücadelede nice onurlu insan, hayatı pahasına bu mücadeleyi yaşattı, yaşatıyor. Ve bu onurlu insanlar içinde kadın direnişçilerin daima özel bir yeri olacak. Sınıf bilinçli kadın işçiler kokuşmuş düzene karşı mücadeleye giriştiklerinde, korkudan, yılgınlıktan ve umutsuzluktan eser kalmıyor. Ve kadın işçiler mücadeleye katılmaksızın asla kazanamayacağız.

SEKA Direnişini Ziyaret Ettik

24 Şubat Perşembe günü İstanbul Üniversitesinin Beyazıt Kampusu önünde bir eylem yapıldı. Çoğunluğu öğrenci olan bir grup, sloganlarla Beyazıt Kampusunu dolaşarak tarihi üniversite kapısının önüne geldi.

Üniversite Öğrencilerinin SEKA İşçilerini Ziyareti

İzmit’te bulunan SEKA kağıt fabrikasının kapatılmak istenmesinin ardından işlerini kaybetmek istemeyen işçiler fabrikayı terk etmeyerek bir ayı aşkın süredir direnişlerini sürdürüyorlar.

Eğitimde “Reform”un Özü Eğitim Emekçilerine Saldırıdır!

Şubat ayının ikinci haftasında (12 Şubat) Eğitim-Sen şubelerinde genel kurullar yapıldı. Benim üyesi olduğum şubede de aynı gün yeni yönetimi belirlemek üzere kongre toplandı.

Gazi'yi, 1Mayıs'ı UnutmaKadınların Kapitalist Toplumdaki Yeri

Sınıflara bölünmüş toplumların tarihi boyunca, bu toplumsal ilişkilerden de kaynaklı olarak, kadınların hep birtakım özellikleri öne çıkartılmıştır ve onlara birtakım görevler biçilmiştir.

Tsunami Kapitalizmin Diğer Adıdır

Güney Asya depremi ardından devletler, basın ve burjuva bilim adamları “duygulandılar”.

Bonapartizmden Faşizme

2.Bölüm

Faşist devlet biçimine geçiş ihtiyacı sermayenin gündemine durup dururken girmez. Faşizm, kitlelerin devrimci mücadelesinin alabildiğine yükseldiği ve burjuvazinin yüreğine korku saldığı, devrimci güçlerle karşı devrimci güçler arasındaki çatışmanın günlük yaşamın bir parçası haline geldiği, burjuva düzenin baştan aşağı devrimci bir krizle sarsıldığı muazzam bunalımlı bir sürecin ürünüdür. Fakat bu tür bir bunalım ilânihaye sürüp gidemez, neticede o ya da bu yönde çözülmek zorundadır. Devrim bu bunalımın işçi sınıfı lehine çözümüdür. Faşizm ise burjuvazinin karşı-devrimci çözümüdür.

Koş çırak kooş ...

Yakında yeni bir yarışma programı başlıyor: çırak. Amerika’dan ithal bu yarışma programı, burjuva medyanın yeni incisi. Tüm yarışma programlarında olduğu gibi burada da sonuçta kazananı bir ödül bekliyor.

Kapitalist Dünyada Çocuk Olmak

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında BM’nin dünya çocuklarının durumunu anlatan bir raporu yayınlandı.

Soğuk kış günleri, burjuvazi ve ölüm üzerine

“Bilim adamları ve meteorologların bu kış ılık geçecek, kar yağışı beklenmiyor söylemlerine rağmen kış en sonunda yoğun kar yağışı ile birlikte geldi” diyor birileri.