Navigation

Aralık 2004 tarihli yazılar

Oportünizmin “Yeni Enternasyonal” Anlayışı

Küçük-burjuva sosyalizminin çeşitlerini de içinde taşıyan DSF, değil yeni bir enternasyonalin üzerinde yükseleceği zemin olmak, olsa olsa parçalanması gereken, reformizmden ayrışmanın, komünist safları sıklaştırmanın mücadelesinin verildiği bir alan olabilir. İşçi sınıfının dünya-devrimci önderliği omurgasız, pasifist, reformist, küçük-burjuva hareketlerin bir bileşkesi olamaz! Komünist enternasyonal bir kitle enternasyonali değil, kitlelere kılavuzluk eden bir devrimci öncü olacaktır. Bugün yapılması gereken, küçük-burjuva sosyalizminin türevleriyle birleşmek değil, onlarla ayrışmak, Bolşevik bir önderliğin inşası yolunda ilerlemektir.

Devrimci Öğrenciler Yine Durmuyor, Durmayacak!

İstanbul Üniversitesinde 13 Aralık Pazartesi günü gerçekleşen olaylardan sonra gözaltına alınan öğrenciler, serbest bırakıldıktan sonra adliyenin önünde kendilerini bekleyen insanlarla böyle selamlaştılar.

Kürt Ulusunun Kendi Kaderini Tayin Hakkı Tanınmalıdır

1914-1918 arasında, emperyalist ülkelerin kâr ve rekabet güdüsüyle, dünyayı yeniden paylaşmak üzere başlattıkları 1. Dünya Savaşı, yaklaşık 10 milyon insanın canına malolmuştu. 1.

Popülizme ve burjuva reformizmine kapılmadan: Herkes kendi yoluna

Ankara’da Abdi İpekçi Parkında, 12 Aralıkta, soğuk bir Pazar günü, EMEP, SDP ve DEHAP’ın ortak düzenlediği “ABD Vahşetine Son” mitingi yapıldı.

Terbiyeci Kapitalizm

Türkiye burjuvazisi son yıllarda sanat aşkına tutuldu.

Belçika’dan merhaba

Ben Belçika’da çalışan ve burada doğan 35 yaşında bir işçiyim. Babam maden işçisiydi ve şu anda emekli. Ankara’dan geliyoruz. Brüksel Yüksek Okulunda sosyal kanun eğitimi gördüm ve 7 senedir bir fabrikada çalışıyorum.

İşçi Hareketinden: Ekim-Kasım 2004


Almanya

İstanbul Üniversitesinde Planlı Polis Saldırısı

17 Aralıktaki AB zirvesi yaklaştıkça egemen bloklar içindeki ayrışma birçok olayla birlikte gündeme geldi.

Eğitim-Sen’i Kapattırmayacağız

200 bin eğitim emekçisinin oluşturduğu eğitim ve bilim emekçileri sendikası, burjuva düzenin mahkemelerinden çıkacak kararla kapatılmak isteniyor.

Kapitalistler İşbaşında!

Türkiye burjuvazisi uluslararası pazardan pay kapmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Dünyanın hemen her ülkesinde yatırımlar yapıyor. Ancak sadece yatırımlarla kalmıyor.

Enternasyonalle Kurtulur İnsanlık

Bugünün en önemli görevi ise, sınıf hareketinde ulusal ve enternasyonal düzeyde gücünü devrimci Marksizmden alan bir silkinme ve canlanmanın yaşanmasına hizmet etmek olarak belirginleşiyor. Ancak sağlam bir teorik donanıma, mücadele azmine ve devrimci tutku ve heyecana sahip olan unsurların bu tür görevlerin üstesinden gelebileceği de açık bir gerçek.

İstanbul Üniversitesinde “Marksizm Okumaları”

İstanbul Üniversitesinin Öğrenci Kültür Merkezi bünyesindeki bir kulüpte şu sıralar “Marksizm Okumaları” adı altında bir çalışma yürütülüyor.

Büro İşçileri

Hizmet sektöründe orta ölçekli bir işletmede bir büro işçisi olarak çalışıyorum. İşyerinde yaklaşık 25 işçi çalışıyor.

Ölüm Her An Yanımızda

İnsanların en temel yaşam gereksinimleri, yiyecek, içecek, giyecek ve barınmadır. Bu gereksinimlerini sağlayabilmek içinse insanlar çalışmak zorundalar.

Soruşturmalar Yıldız Teknik üniversitesinde Sürüyor

Üniversiteler üzerinde baskıların arttığı, polis ve faşistlerin işbirliğiyle devrimci öğrencilerin sindirilmesi taktiğinin daha da yoğunlaştığı bir dönemden geçiyoruz.

Yabancılaşma ve Gençlik

Yerküre üzerinde üretim araçlarını tekelinde bulunduran burjuvazi bir yandan da proleter yığınları kalabalıklaştırmaya devam ederek varlığını idame ettiriyor. Savaşlar, yıkım, toplumsal çürüme, yabancılaşma ve işçi sınıfının artan sefaleti sınıflı toplum var olduğu sürece devam edecektir. Ta ki işçi sınıfı, devrimci Marksizmi rehber edinmekle sınıf savaşımları sahnesindeki yerini alarak burjuvaziyi ve sınıflı toplumu ortadan kaldırarak gerçek özgürlüğün yolunu açana kadar. İşçi sınıfına bu bilinci taşıyacak olanlar, bugün devrimci Marksizmi öğrenme ve hayata geçirme çabasında olan işçi sınıfının genç kuşakları olacaktır.

İçimizdeki “Burjuva İnsan”ı Öldürelim!

Merhaba, uzun bir zamandan beri Marksist Tutum’u takip ediyorum ve onun bir öğrenci okuruyum.