Navigation

Ağustos 2004 tarihli yazılar

Çin'de "Sosyal Olarak Savunmasız Grupların" Durumu

Aşağıdaki yazıyı Çin'deki emekçi sınıfların olağanüstü zorluklar içeren yaşam ve çalışma koşullarından çarpıcı bir kesit sunuyor olması dolayısıyla yayınlamaya değer buluyoruz. Yazı daha önce In Defense of Marxism sitesine gönderilmiş ve orada İngilizce olarak yayınlanmıştır.

Kardeşler Katliam Devam Ediyor!

Kardeşler katliam devam ediyor. Bizler bu sayfalarda mutluluklarımızı, umutlarımızı ve herhalde en çok da acılarımızı paylaşıyoruz.

NATO Zirvesinin Ardından

NATO zirvesinin de gösterdiği gibi, paylaşım kavgası kızıştıkça gerilimler artmakta ve her yeni paylaşım alanı yeni çatışmalara sebep olmaktadır. Emperyalistlerin dünyayı kendi kanlı emellerine göre şekillendirme çabaları, "demokrasi" ve "özgürlük" getireceklerini söyledikleri bu bölgelere gerçekte daha fazla acı ve sefaletin yerleşmesi demektir. Emperyalistlerin ve onların yardakçılarının yaptıkları yeni ve daha büyük sorunların ortaya çıkmasından başka bir işe yaramamıştır ve yaramayacaktır.

Türk-İş ile Hak-İş Arasında Kayıkçı Dövüşü

Türkiye'nin her köşesi örgütsüz işyeri ve işçilerle doludur. Sendikalara düşen görev sendikasız işyerlerini örgütleyerek sermaye sınıfına karşı mücadeleyi yükseltmektir. Fakat bugünkü zihniyet değişime uğratılmadığı sürece bunu yapabilmek imkânsızdır. Çok daha fazla sayıda işçi mücadeleye atılmalı ve işyerlerinden yükselen militan tutumla mücadeleci sendikacılık hayata geçirilmelidir.

Kürt Ulusunun Kendi Kaderini Tayin Hakkı Engellenemez

Resmi tarihin iddiaları, bir başka deyişle burjuva söylemi, düşüncesi ve ideolojisi, Kürt sorunu konusunda yıllar yılı egemenliğini devam ettirdi. Dönemin Komintern'i ve TKP tavrını Kemalist diktatörlükten yana belirlemişti. '68 kuşağı önderlerinin çoğu Kemalizmin etkisindeydi. 2000'li yıllarda dahi, Kürt sorunu konusunda, kendisini "komünist", "Marksist" vb. sıfatlarla adlandıran parti ve grupların çoğu Kemalist ideolojiden etkilenmekten kurtulamadı ve kurtulamıyorlar.

Dünya Ekonomisi Üzerine

Troçki'nin dünya ekonomi ve kapitalist krizlere dair çeşitli tarihlerde kaleme aldığı makale ve tezlerden bir derleme.

Gerçeklerimiz

Sömürü, sermaye ve üretim araçlarını elinde tutanların çalışan insanların ürettiklerinin büyük bir kısmına el koymalarıdır.

Öğrencilerin sömürülmesi

Öğrenciler nasıl sömürülüyorlar?Stajyer dosyası aldırtıyorlar,Diploma karşılığı öğrenciler takım, alet-edavat almaya zorlanıyor,Son sınıf öğrencilerinden okula zorla bağışta bulunmaları isteniyor.