Navigation

Temmuz 2004 tarihli yazılar

Vietnam Işığında Irak’taki Direnişin Sınırları

Solun büyük bölümüne hakim olan küçük-burjuva anti-emperyalizm anlayışının temel nedeni tüm siyasetin, mücadelenin ve devrimin genel olarak ulusal bir darkafalılık içinde kavranışıdır. Bunlar emperyalizmden, kapitalizmden kurtuluş sorununu ulusal bir sorun olarak görürler. Doğal olarak bunlar için sosyalizm de ulusal ölçekte kurulabilecek bir toplum biçimidir. Böyle olunca Marksizmin vazgeçilmez nitelikteki temel kavramları ulusal bir çarpılmaya uğramakta, gerçek anlam ve kapsamlarından uzaklaşmaktadır. Ulusal hareketlere anti-emperyalizm payesinin bol keseden verilmesi, emperyalizmin, kapitalizmin gerçek niteliğinin anlaşılmasını engellemekte ve emperyalizmin yok edilmesi mücadelesinin proleter devrimci özünün karartılmasına yol açmaktadır. Bu şekilde ulusal mücadelelerle de bu işin olabileceği hayali yayılmakta ve genellikle de işçi sınıfının özü gereği enternasyonalist olan devrimci sosyalist mücadelesi başka bahara kalmaktadır.

Ford, General Motors ve III. Reich: Kârlı Bir İşbirliği Örneği

Sloan ve Ford Nazilerle işbirliklerini on iki yıllık faşist boyunduruğun sekiz yılı boyunca hiç gocunmadan sürdürdüler (1933-1941). En sefil ve aşağılık insanda dahi birazcık olsun bulunan ahlaki değerlerden tamamıyla yoksun olan patronlar ve onların maaşlı memurlarının soyu hâlâ kurumuş değil. Baba-oğul Bush'lar türlerinin günümüzdeki en güzide temsilcileridir. Hitler'in Amerikan egemen sınıfının geniş bir kesiminde uyandırdığı coşku, bugün hâlâ insanlığın iplerini elinde tutan sınıfın beraberinde sürüklediklerine, onların geleceklerine ve değerlerine bakışının ne kadar korkunç olduğunun açık bir ifadesidir.

Kadıköy’de NATO Karşıtı Eylem

DİSK, KESK, Hak-iş, TMMOB, TTB, Küresel BAK’ın “NATO” ya karşı büyük İstanbul buluşması” adıyla düzenledikleri miting 27 Haziran Pazar günü Kadıköy meydanında yapıldı.

Ne Özel Ne Devlet Mülkiyeti, Çözüm İşçi İktidarında

Özelleştirme kapsamında olan ve uzun zamandır satışı gerçekleştirilemeyen İstanbul Bakırköy Sümerbank Fabrikası, Doğa Madencilik A.ş.’ye satıldı.

Burjuvazinin ücretsiz eğitim adı altında yaptığı sömürü

Geçtiğimiz 2002 Eylülünde Endüstri Meslek Lisesine başladım. Daha fazla okuyamasam da elimde bir mesleğim olur dedim. Bir, iki seneyi zor bitirdim.

Hepimize hayaller satıyorlar

Hepimize umutlar satıyorlar, daha doğrusu enjekte ediyorlar. Hiç acelesi yok onların, yani kapitalistlerin. Yavaş, yavaş tüm benliğini alıp götürüyor senden. Ben de size sözüm yettiğince kendimi anlatacağım.

İşçi Hareketinden: Mayıs-Haziran 2004

Dünya işçi sınıfı yaşadığımız topraklarla karşılaştırıldığında epey yoğun birkaç ayı daha geride bıraktı. Sermayenin uluslararası planda işçi sınıfına ve onun örgütlülüklerine olan saldırılarının devam ettiği bir konumda, işçi sınıfı da boş durmadı. Uzunca bir dönemdir kaynamakta olan Latin Amerika'nın yanı sıra sorunsuz denilen Avrupa ülkeleri ve kapitalizmin iğrenç yüzünün en acımasızca hissedildiği Asya ve Afrika ülkeleri işçi sınıfı da militanlığı ve mücadele azmiyle dünyayı değiştirebilecek yegâne güç olduğunu bir kez daha gösterdi.

Anti-kapitalist olunmadan anti-emperyalist olunamaz!

27 Haziran Pazar günü Kadıköy Meydanında, KESK, DİSK, Hak-İş, TMMOB, Küresel-BAK ve TTB’nin organize ettiği NATO’nun İstanbul zirvesini protesto eylemine çeşitli reformist partilerin yanı sıra devrimci çevreler