Navigation

Haziran 2003 tarihli yazılar

Bireysel Terörizme Karşı

Çeviri Tarihi: Mart 1992

Bireysel Terörizme Karşı

Terörizm ve Sovyetler Birliği’ndeki Stalinist Rejim

[1930’ların kanlı tasfiyelerinde, Troçkist Sol Muhalefete (ve eski devrimci neslin tamamına) uygulanan resmi terörü aklamak için, Stalin ve emrindeki yargı organları, Sol Muhalefet üyelerini, Sovyet karşıtı ter

Dünya İşçi Sınıfı Mücadeleye Devam Diyor

Battığı krizden bir türlü çıkamayan kapitalizmin azgın saldırıları, dünya ölçeğinde devam ediyor. Her yerde aynı kemer sıkma politikaları, aynı işten çıkarmalar, aynı ücret düşürmeler ve benzer türden daha nice saldırı. Ama işçi sınıfı da gelen saldırıları oturduğu yerde beklemiyor.

Bireysel Terörizme Karşı

Bireysel Terörizmin İflâsı

[Bu yazı, Polonya’da 1909 Mayısında Przeglad Socyal-demokratyezny’de yayınlanmış olan “Terörün ve Partisinin Çöküşü (Azef Sorunu Üzerine)” başlıklı makaleden alınmış bir parçadır.

Kocaeli'de Özelleştirmeye Hayır Mitingi

Petrol-İş sendikasının özelleştirmeye karşı başlatmış olduğu mitingler dizisinin sonuncusu 7 Temmuz günü Kocaeli'de gerçekleştirildi. Geçen hafta sonu aynı kapsamda Bursa'da bir miting düzenlenmişti.

Peru: Latin Amerika Kaynamaya Devam Ediyor

Bütün bu ülkelerde, işçilerin ve emekçilerin sorunları, dünyanın diğer yerlerindeki sınıf kardeşlerinin sorunlarıyla aynı. Bu sorunların çözümü de bir ve aynı: işçi sınıfının önderliğinde gerçekleşecek proleter devrimler sonucunda kıtasal ölçekte kurulacak ve dünya ölçeğinde yayılacak bir birleşik işçi sovyetleri cumhuriyeti. Latin Amerika'nın herhangi bir ülkesinde başlayacak bir proleter devrim, başladığı ülkeyle sınırlı kalmayarak hızla tüm kıtaya yayılıp, tüm dünyaya da benzer şok dalgaları gönderebilir. Böyle bir devrim sonucunda kurulacak olan birleşik işçi sovyetleri cumhuriyetinin yaşamasını garanti edecek olansa ancak işçi sınıfının ulusal ve uluslararası ölçekteki devrimci bilinç ve örgütlülük düzeyidir.

Bireysel Terörizme Karşı

Grynszpan’dan Yana: Faşist Kıyım Çetelerine ve Stalinist Hainlere Karşı

[Herschel Grynszpan, 7 Ekim 1938’de, Paris’teki Alman elçiliğinde bir Nazi memuruna suikast düzenledi.